Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: plantenrassen@naktuinbouw.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6137

         fax: +31 (0)71 332 6363
    

Raad voor plantenrassen

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen

Ga naar de contactpagina

Onderstaande tarieven betreffen de tarieven voor 2016 en 2017 (excl. BTW) voor aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating tot de rassenverkeerslijst van de sectoren: groente, landbouw en sier- en boomkwekerij.

De betreffende onderzoekskosten zijn per onderzoeksjaar vermeld.

• groentegewassen 2016 2017
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 434,- € 438,-
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 56,- € 57,-
Groente, aanvullende aanvraag toelating € 56,- € 57,-
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt € 1882,- € 1901,-
Groente, onderzoekskosten, kastteelt € 2530,- € 2555,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt € 388,- € 392,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt € 158,- € 160,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt € 2530,-* € 2555,-*
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt € 1882,-* € 1901,-*
* plus bijkomende aanvraagkosten
• Landbouwgewassen 2016 2017
Landbouw, aanvraag toelating € 588,- € 594,-
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht € 588,- € 594,-
Landbouw, aanvraag kwekersrecht € 434,- € 438,-
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 56,- € 57,-
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating € 154,- € 156,-
Landbouw, onderzoekskosten, zaadgewassen € 1544,-* € 1559,-*
Landbouw, onderzoekskosten, vegetatieve gewassen (aardappel) € 1855,-* € 1874,-*
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden € 1964,-* € 1984,-*
Landbouw, onderzoekskosten, grassen € 2020,-* € 2040,-*
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet € 1485,-* € 1500,-*
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen € 1994,-* € 2014,-*
*Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
* Sier- en boomkwekerij
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrech € 434,- € 438,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas € 2419,-* € 2443,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecolíectie, teelt buiten € 1979,-* € 1999,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas € 1972,-* € 1992,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten € 1717,-* € 1734,-*
" Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerij gewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 434,- € 438,-*
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 56,- € 57,-
Fruit, aanvullende aanvraag toelating € 56,- € 57,-
Fruit, onderzoekskosten worden doorberekenend afhankelijk van wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
• Overname rapport 2016 2017
Overname van een rapport € 240,-* € 240,-*
* Naktuinbouw brengt in rekening wat het desbetreffende land in rekening brengt.
• Intrekking aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating creditering*
* creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
• Opname niet-certificeerbaar fruitras 2016 2017
Aanvraag opname fruitras in het NRR als niet-certificeerbaar fruitras € 258,- € 261,-
• Overige tarieven 2016 2017
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras € 8,- € 8,-
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras € 8,- € 8,-
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief € 8,- € 8,-
Pandakten, inschrijving € 23,- € 23,-
Akte van overdracht, inschrijving € 23,- € 23,-
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal € 23,- € 23,-
Licentie, inschrijving € 23,- € 23,-
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister, per bladzijde € 4,- € 4,-
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag € 20,-
Legalisatie, handelingskosten € 21,-* € 21,-*
* plus doorberekening van de kosten die Naktuinbouw in rekening gebracht krijgt.
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is € 49,- € 50,-