Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Rassenregister fruitgewassen

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe Richtlijn Fruitgewassen (2008/90) in werking getreden. Eén van de eisen uit deze richtlijn is, dat alle lidstaten van de EU een Rassenregister Fruitgewassen moeten opzetten. In Nederland is de Raad voor plantenrassen verantwoordelijk voor het Nederlands Rassenregister.

Alle rassen van fruitgewassen, die onder de Richtlijn Fruitgewassen vallen, moeten (vóór 01-01-2017) zijn opgenomen in het Nederlands Rassenregister. Niet opgenomen rassen mogen na die datum NIET in het handelsverkeer worden gebracht. Rassen die zijn opgenomen in het Rassenregister van een andere EU-lidstaat, of rassen waarvoor kwekersrecht is aangevraagd of is verleend, mogen WEL in het handelsverkeer worden gebracht, ook al komen deze rassen niet voor in het Nederlandse Rassenregister. Na 1 januari 2017 moeten alle (nieuw) in het handelsverkeer te brengen fruitrassen nationaal, in één van de EU-landen of bij het CPVO geregistreerd worden. 

Het overzicht van in de NL geregistreerde en/of kwekersrecht verleende rassen (stand 2018) is hier beschikbaar.

Het overzicht van in de EU geregistreerde en/of kwekersrecht verleende rassen is hier beschikbaar.

Voor opname in het Nederlandse Rassenregister moet een nieuw ras worden aangemeld bij de Raad voor Plantenrassen. Er zal dan een beoordeling van het ras worden uitgevoerd en een beschrijving gemaakt worden volgens CPVO-protocollen of UPOV-richtlijnen, zoals die ook worden gebruikt bij het kwekersrechtonderzoek. Als blijkt dat het ras aan de voorgeschreven eisen voldoet, dan wordt het opgenomen in het Rassenregister. De kosten voor de beoordeling van nieuwe rassen moeten door de aanvrager betaald worden. De Raad voor Plantenrassen stelt daartoe de tarieven vast. Alle fruitrassen, vallend onder de Richtlijn, waarvan teeltmateriaal in het verkeer wordt gebracht door de bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven, moeten voldoen aan de registratieverplichting.

De volgende geslachten en soorten vallen onder Richtlijn 2008/90/EG:

Fruitgewassen (incl. onderstammen)
Castanea sativa
Citrus
Corylus avellana
Cydonia oblonga
Ficus carica
Fortunella
Fragaria
Juglans regia
Malus
Olea europaea
Pistacia vera
Poncirus
Prunus dulcis (amygdalus) (amandel)
Prunus armaniaca (abrikoos)
Prunus avium (zoete kers)
Prunus cerasus (zure kers)
Prunus domestica (pruim)
Prunus persica (perzik en nectarine)
Prunus salicina (japanse pruim)
Pyrus
Ribes
Rubus
Vaccinium

Naktuinbouw (voorheen NAKB) heeft in de loop der jaren een bestand opgebouwd van fruitrassen welke konden worden gecertificeerd op basis van het Naktuinbouw certificeringsreglement fruitgewassen. Dit bestand is gebruikt als basis voor de invulling van het Nederlands Rassenregister Fruitgewassen.

Het oude “Naktuinbouw” bestand is geactualiseerd en de rassen waarvan bij ons bekend is dat deze niet meer geteeld worden, zijn verwijderd uit dit bestand en komen niet meer voor in het nieuwe Rassenregister.

Fruitrassen die vóór 1 oktober 2012 geregistreerd waren bij Naktuinbouw in het bestand van certificeerbare rassen zijn automatisch in het Rassenregister Fruitgewassen opgenomen. Verder hebben de keurmeesters van Naktuinbouw inventarisaties uitgevoerd naar rassen die tot nu toe als C.A.C.-materiaal worden geteeld. Deze rassen zijn ook opgenomen in het nieuwe Rassenregister Fruitgewassen.

Het Rassenregister Fruitgewassen bestaat uit 2 categorieën (u kunt selecteren per categorie):

A-lijst” : Rassen van fruitgewassen met een officiële rasbeschrijving. Deze rassen moeten officieel beschreven zijn op basis van CPVO-protocollen (EU-kwekersrecht), UPOV-richtlijnen of nationale voorschriften. Dit houdt in dat er een officiële rasbeschrijving moet zijn, opgesteld door de bevoegde autoriteiten.

B-lijst” : Rassen van fruitgewassen met een officieel erkende rasbeschrijving. Deze rassen zijn beschreven met een beperkt aantal punten, gebaseerd op de CPVO-protocollen, of UPOV-richtlijnen (TQ). Deze categorie is alleen van toepassing op rassen die vóór 1 oktober 2012 in de handel zijn gebracht.

Alleen de rassen in de A-lijst kunnen door Naktuinbouw als teeltmateriaal gecertificeerd worden. De rassen in de B-lijst kunnen uitsluitend als C.A.C.-materiaal verhandeld worden.

Voor enkele oude b-rassen, die al gecertificeerd werden is conform de EU-richtlijn een uitzondering gemaakt.

 

Heeft u nog verdere vragen over dit onderwerp, dan kunt u zich richten tot de heer Marco Hoffman (m.hoffman@naktuinbouw.nl).