Aan alle instandhouders in het Verenigd Koninkrijk (VK) met rassen in het Nederlands RassenRegister (NRR)

05 maart 2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) uiteindelijk verlaten op 31 december 2020. In 2020 was een een overgangsrecht van kracht tot 31 december 2020. In deze periode waren alle EU-reguleringen en wetten nog van kracht voor het VK. Deze overgangsperiode is nu beëindigd. Dit heeft belangrijke gevolgen, ook voor instandhouders in het VK met rassen in het Nederlands RassenRegister NRR.

Alle rassen in groente, fruit, landbouwgewassen en teeltmateriaal van bos-opstanden die opgenomen zijn in het NRR, maar in stand worden gehouden in het VK (dat nu de status ´derde land´ heeft) zijn door de EU verwijderd van de Europese lijst. Hierdoor kunnen deze rassen op dit moment niet verhandeld worden in de EU.

De wet schrijft voor dat instandhouding moet plaatsvinden in een EU-lidstaat óf in een zogeheten ´equivalent land´. Het is nog niet duidelijk of het VK zal worden geaccepteerd als ´equivalent land´. Dit is afhankelijk van lopende onderhandelingen. Wij verwachten dat de equivalentie-verklaring van het VK nog weken of maanden kan duren.

Daarom is onze boodschap aan u: als u de verhandeling van uw rassen in de EU wilt voortzetten dan moeten deze rassen in stand worden gehouden in een lidstaat van de EU (al of niet door een overeenkomst met een locale gemachtigde/agent). Zodra deze gemachtigde formeel is erkend kunnen deze rassen weer her-opgenomen worden in de Europese lijst (voor teeltmateriaal van bos-opstanden in Forematis).

Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven om de instandhouding op de juiste manier te regelen. Dit betekent dat de bedrijven zelf moeten toezien op instandhouding in een EU-lidstaat of in een ´equivalent land´.

Bij vragen over instandhouding, of problemen hiermee, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl.

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina