vlag Europese Comissie

Europese rassenverkeerslijst

Een groente- of landbouwras wordt opgenomen op de Europese rassenverkeerslijst als het is toegelaten op minimaal 1 nationale rassenverkeerslijst van 1 van de lidstaten van de Europese Unie. Het ras kan dan verhandeld worden binnen de EU.

Europees Plant Variety database

Zodra een ras wordt toegelaten op de Nederlandse rassenverkeerslijst, notificeert de Raad voor plantenrassen deze rassen aan de Europese Unie en de lidstaten van de EU. Het ras is dan zichtbaar in de Plant Variety database (Common Catalogue) van de EU.

Verschil tussen een a- en een b-ras

In de EU Plant Variety-database staat achter de rasnaam een ‘a’ of een ‘b’. Dit heeft te maken met het aantal officiële DUS-proeven.

A-ras:
Het ras is toegelaten op basis van 2 officiële DUS-onderzoeken bij Naktuinbouw. Zaad van dergelijke rassen mag worden verkocht als ‘gecertificeerd’ zaad.

B-ras:
Het ras is toegelaten op basis van 1 officieel DUS-onderzoek bij Naktuinbouw en één eigen bedrijfsproef. Zaad van deze rassen moet worden verkocht als ‘standaardzaad’.