Scrabbleblokjes

Naamgevingsprocedure

Een ras kan alleen opgenomen worden in het nationaal rassenregister of nationaal kwekersrecht krijgen als het een goedgekeurde (vastgestelde) rasbenaming heeft. De Raad voor plantenrassen volgt voor het vaststellen van rasbenamingen bij nationale aanvragen de procedure en de regels van het CPVO (Community Plant Variety Office). 

Er zijn twee soorten rasbenamingen:

  • Fantasie naam
  • Code

De procedure is als volgt:

  • De benaming wordt ingediend via het Naamsvoorstelformulier.
  • De benaming wordt getoetst volgens de “explanatory notes” van het CPVO.
  • Is de rasbenaming akkoord, dan wordt deze gepubliceerd in de Gazette van de Raad voor plantenrassen. Deze publicatie dient om te onderzoeken of de voorgestelde benaming mogelijk verwarring kan geven met al bestaande rechten, bijv. merkenrechten. Drie maanden na publicatie wordt de naam vastgesteld als er geen bezwaren zijn ontvangen.
  • Is de naam afgewezen, dan moet er een nieuw voorstel voor een rasbenaming ingediend worden.

Een naamsvoorstel kan worden ingediend zolang het DUS-onderzoek loopt.