Herregistratie

Tien jaar na de oorspronkelijke datum van registratie (toelating) van een ras van een groente- of landbouwgewas vervalt de registratie en wordt het ras geschrapt, tenzij herregistratie wordt aangevraagd. Herregistratie is in Nederland alleen mogelijk voor groente- en landbouwrassen die toegelaten zijn in Nederland en vermeld staan in het nationaal rassenregister (NRR).

Let op: de verantwoording voor de herregistratie ligt bij de instandhouder van het ras. 

 

Doel van de herregistratie

Door herregistratie moeten instandhouders van rassen eens in de 10 jaar stil staan bij de vraag of zij de registratie van het betreffende ras in het NRR willen voortzetten of niet. De rassen waarmee de instandhouders niet verder willen, komen dan in de procedure te schrappen rassen. Hierdoor is er altijd sprake van een opgeschoond en actueel rassenregister.

Wanneer komt een ras in aanmerking voor herregistratie?

Een ras komt alleen in aanmerking voor herregistratie als het “in stand wordt gehouden”. Dit houdt in dat het ras nog steeds moet voldoen aan de voorwaarden inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS). Op grond van door de Raad ingewonnen informatie en inlichtingen bij de keuringsdienst moet de instandhouding van het ras voldoende zijn gewaarborgd, waarmee verzekerd is dat het ras aan zijn identiteit en beschrijving blijft voldoen.

Hoe werkt het aanvragen voor herregistratie

De Raad voor plantenrassen stuurt een uitnodiging aan alle instandhouders die rassen in het NRR hebben waarvan de (oorspronkelijke) registratie dreigt te verlopen. Dit gebeurt 2 jaar van tevoren (voor het aflopen van de termijn van 10 jaar) en de aanvragen moeten uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar zijn ingediend. Via MijnNaktuinbouw kunt u inloggen en komt u in de online module herregistratie. Hier kunt u de rassen aanklikken die u wilt herregistreren.

Als er geen aanvraag voor herregistratie wordt ingediend

Als er geen aanvraag wordt ingediend voor herregistratie dan gaat het ras de schrappingsprocedure in. Dat gebeurt 10 jaar na de datum van toelating. Als het ras nu al niet meer in stand wordt gehouden dan kunt u het ras ook al voortijdig laten schrappen door een e-mail te sturen naar teamsupport@rasraad.nl.

Rassen met meerdere instandhouders

Sommige rassen hebben meerdere instandhouders. Dit wordt op de EU Plant Variety Database weergegeven als een ‘X’ ras. Dit zijn meestal oudere rassen. Veel van deze rassen hebben synoniem benamingen. Bij de herregistratie van deze rassen worden alle instandhouders aangeschreven, maar hoeft er maar 1 instandhouder herregistratie aan te vragen. Om misverstanden te voorkomen raden wij in dit soort gevallen de instandhouders aan om onderling te overleggen wie van hen de herregistratie aanvraagt.

Een ras heeft een instandhouder nodig om geregistreerd te worden in het nationaal rassenregister (NRR)

Om een ras te kunnen verhandelen moet het geregistreerd zijn in het nationaal rassenregister. Zonder instandhouder kan een ras niet toegelaten worden en kan het niet verhandeld worden binnen de EU.

Een heel oud ras waar geen instandhouder van bekend is kan dus geen herregistratie aanvragen, ook al wordt hij nog veel geteeld. Daarom is het belangrijk dat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden als instandhouder voor zo een ras.

In dit nieuwsitem vindt u meer informatie over wat het inhoudt om instandhouder te worden.

Meer over Herregistratie

Veelgestelde vragen

De correspondentie wordt gestuurd aan de instandhouder die op dit moment bekend is in de administratie van de Raad voor plantenrassen. Dit is omdat na toelating van het ras er uitsluitend contact is met de instandhouder van het betreffende ras. De Raad heeft niet de beschikking over actuele gegevens van gemachtigde of handelsagenten. Wanneer de instandhouder iemand anders heeft gemachtigd om de aanvraag voor herregistratie in te dienen, dan raden wij u nadrukkelijk aan om deze gemachtigde te informeren en hem/haar desgewenst te verzoeken om een aanvraag voor herregistratie in te dienen

U heeft een brief ontvangen met een overzicht van rassen. Dit zijn de actuele rassen die zijn toegelaten en ingeschreven zijn staan in het Nederlands Rassen Register (NRR). Deze rassen komen in aanmerking voor herregistratie. Rassen die in andere jaren zijn toegelaten zijn nu nog niet aan de orde voor herregistratie. Ook rassen die al eerder geschrapt zijn uit het NRR komen niet in aanmerking voor herregistratie. Mocht u toch denken dat uw ras in aanmerking komt maar niet op de bijlage vermeld staat, neem dan contact op met teamsupport@rasraad.nl.

De kosten die worden berekend zijn kostendekkend. Als er al kosten zijn gemaakt (werkzaamheden aan uw aanvraag zijn gedaan) dan brengen wij die in rekening. U kunt hierover contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl.

Ons advies is om de online module via MijnNaktuinbouw te gebruiken. Daar staan de gegevens voor uw bedrijf al vooral ingevuld klaar. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt het aanvraagformulier voor herregistratie downloaden van de website van de Raad voor plantenrassen. Dit formulier kunt u vervolgens per e-mail versturen naar teamsupport@rasraad.nl

Nee, de rassen kunnen tot aan de vermelde sluitingsdatum (31 december) ingestuurd worden. Dat kan in fases gedaan worden. De aangevinkte rassen worden tussentijds opgeslagen. Deze hoeven niet direct te worden ingestuurd. Als u een volgende keer inlogt staan de aangevinkte rassen nog klaar.  Let op: ingediende en verstuurde aanvragen voor herregistratie kunnen niet meer gewijzigd worden via de module.

Jammer dat u de deadline heeft gemist. In uitzonderingsgevallen is heropname van het ras mogelijk. Een andere mogelijkheid kan zijn dat een derde de instandhouding van het ras overneemt. Voor de mogelijkheden en kosten hiervan kunt contact opnemen via teamsupport@rasraad.nl

Ja dat is mogelijk. U kunt voor meerdere personen toegang vragen voor de module herregistratie van de Raad op MijnNaktuinbouw. Dat kan op een algemeen e-mail adres waar meerdere mensen gebruik van maken, of op een persoonlijk e-mail adres.

In de bijlage van de brief die u ontvangt worden de meerdere instandhouders van het ras vermeld. Daarnaast is dit ook zichtbaar in de online module voor herregistratie en in het NRR. Indien u ziet dat 1 van de rassen waarvan u (mede) instandhouder bent ook door een ander in stand wordt gehouden, dan kunt u afspreken wie het ras aanmeldt voor herregistratie. Op deze manier kunt u de kosten voor herregistratie verdelen

Ja, u blijft zichtbaar als instandhouder als een andere instandhouder herregistratie heeft aangevraagd. U wordt alleen geschrapt als instandhouder als u daar expliciet om heeft gevraagd.

Alle rassen die ergens in de loop van het betreffende jaar zijn geregistreerd worden voor herregistratie geregistreerd op de laatste dag van het betreffende jaar. Voorbeeld: een ras is in de loop van 2015 geregistreerd. 10 jaar na deze datum verloopt de registratie. Als de instandhouder een aanvraag wilt indienen voor herregistratie dan kan dat tot en met 31 december. De ingangsdatum van het nieuwe registratie termijn van 10 jaar is dan 1 januari 2026. Alle rassen die worden geherregistreerd in het betreffende jaar krijgen allemaal dezelfde datum van aanvang herregistratie.

Ja, dit wordt 2-talig opgesteld en verstuurd per e-mail.

Nee, alleen rassen die opgenomen zijn voor toelating in het Nederlands Rassen Register en nog in stand gehouden worden, komen in aanmerking voor herregistratie.