verschillende soorten groentezaden in zakken

Nationale rassenverkeerslijst

Heeft u een groente- of landbouwras dat u binnen de Europese Unie (EU) wilt verhandelen? Dan is toelating op de rassenverkeerslijst bij 1 van de EU-lidstaten verplicht. Alleen dan kan een ras binnen de EU verhandeld worden. De rassen die in Nederland zijn toegelaten op de rassenverkeerslijst staan geregistreerd in het nationaal rassenregister (NRR). Het beheren van het nationaal rassenregister is 1 van de taken van de Raad voor plantenrassen.

Vereisten voor toelating van een ras in het kort

Een ras van een groentegewas:

  • Moet voldoen aan de DUS-criteria (Distinctness, Uniformity and Stablility).
    Vertaald: het ras moet onderscheidbaar, uniform en stabiel zijn.
  • Het ras moet een goedgekeurde naam hebben.

 

Een ras van een landbouwgewas:

  • Aanvullend geldt voor een ras van een landbouwgewas dat het moet voldoen aan het vereiste van Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO).

De verplichte toelating (registratie) geldt voor verreweg de meeste rassen van landbouw-, groente- en fruitgewassen, maar niet voor rassen van siergewassen

Indien toelating niet verplicht is (om het ras te verhandelen) dan gelden er wel keuringsregels voor rassen van deze gewassen. Zie hiervoor de website van Naktuinbouw voor groente- en fruitgewassen en de website van de NAK voor landbouwgewassen.