Instandhouding van een ras

Groente- en landbouwrassen moeten een instandhouder hebben om geregistreerd/toegelaten te worden in het nationaal rassenregister.

Wat houdt instandhouding in?

De registratie in het nationaal rassenregister (NRR) van een groente- en landbouwras duurt 10 jaar.

Om een ras te kunnen verhandelen moet een ras geregistreerd/toegelaten zijn in het nationaal rassenregister. Na 10 jaar vervalt deze registratie en is er de mogelijkheid om herregistratie aan te vragen. Door herregistratie aan te vragen blijft het ras geregistreerd en blijft het zijn handelspositie houden zodat het ras verkocht kan worden binnen de EU.  Na het aanvragen van herregistratie wordt het ras beoordeeld door de keuringsdienst. Hierbij wordt bekeken of het ras nog rasecht is. Rasecht wil zeggen dat het ras nog steeds hetzelfde is als de DUS-rasbeschrijving die is gemaakt toen het ras toegelaten werd. Hierdoor voldoet het ras aan de eisen van instandhouding. De kosten voor het aanvragen van herregistratie kunt u vinden in de tarieventabel van dit jaar. 

Instandhoudingscontrole groentegewassen

Instandhouders van groenterassen zijn verplicht iedere 5 jaar een instandhoudingsmonster in te leveren. Dit monster wordt gekeurd en moet 'rasecht' zijn. Deze controle wordt uitgevoerd door de afdeling Keuringen van Naktuinbouw.

Instandhoudingscontrole landbouwgewassen

Voor landbouwgewassen vindt de instandhoudingscontrole in Nederland plaats. Dit gebeurt door een door de NAK vastgesteld keuringsregelement.  

Verplichtingen van de instandhouder

De instandhouder is verplicht om te zorgen dat de rassen die zijn opgenomen in het nationaal rassenregister (NRR) in stand worden gehouden. De Raad voor plantenrassen (de Raad) houdt hier toezicht op. De instandhouder moet ervoor zorgen dat het ras de gehele levensduur raszuiver blijft. 

Het DUS-monster is het officiële referentiemonster dat wordt gebruikt voor de instandhoudingscontrole. Als er voor de instandhoudingscontrole een (nieuw) referentiemonster nodig is, zal dit namens de Raad bij de instandhouder worden opgevraagd. Dit monster wordt met het officiële referentiemonster vergeleken en onderzocht op identiteit en homogeniteit. 

De instandhouder is altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van een goed instandhoudingsmonster. 

Wilt u zelf instandhouder worden van een ras, stuur dan een mail naar teamsupport@rasraad.nl