Adviescommissies

De Raad voor plantenrassen heeft voor enkele van zijn werkzaamheden onafhankelijke commissies met daarin leden die deskundig zijn op het betreffende beleidsterrein. Het betreft 2 commissies.

Bezwaaradviescommissie

De Raad voor plantenrassen heeft een bezwaaradviescommissie. Deze adviescommissie adviseert de Raad over bezwaarschriften die de Raad ontvangt. De commissie adviseert dat een bezwaar gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk is. Hieronder ziet u de samenstelling:

 • Ir. D. Kasse
 • H.J. de Greef
 • mr. K.A. Fikkert
 • mr. P.A.C.E. van der Kooij

Adviescommissie rassenlijst bomen

De Raad voor plantenrassen heeft een adviescommissie “rassenlijst bomen”. Deze adviescommissie is samengesteld uit onafhankelijk deskundigen afkomstig uit diverse geledingen van de bosbouw.

De adviescommissie heeft als doel: 

a) de Raad te adviseren over de toelating tot het nationaal rassenregister van opstanden van richtlijnsoorten bedoeld in artikel 10 Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen. 
b) een aanbeveling te doen over het opnemen in de rassenlijst bomen van opstanden van bosbouwgewassen welke niet vallen onder de werking van artikel 10 Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen (niet-richtlijnsoorten). Bij een positieve aanbeveling stemt de Raad in met opname van de opstand in de rassenlijst bomen.
c) de Raad te adviseren ten aanzien van overige aangelegenheden die samenhangen met de uitvoering van de taken op grond van artikel 5 van de Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen.  

De adviescommissie is als volgt samengesteld: 

 • L. Kragt – Staatsbosbeheer – voorzitter
 • L.N.M. van Os – Staatsbosbeheer
 • J. Vink - BoHeZa/Anthos/PVM B.V.
 • A. Sonnemans – Naktuinbouw
 • P. de Labie – Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.
 • M. Lodders – Lodders Boomkwekerijen B.V.
 • mw. dr. ir. J. Buiteveld – WUR/ Centrum Genetische Bronnen – deskundige
 • Ir. W. Delforterie – Provincie Gelderland
 • M. Hoffman – Naktuinbouw - secretaris