Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6201

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Onderstaande tarieven betreffen de tarieven voor 2020 en 2021 voor een aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating tot de rassenverkeerslijst van de sectoren landbouw, groente- sier- en boomkwekerij.
Over de aanvraagkosten is géén BTW verschuldigd.
Over alle andere tarieven wordt 21% BTW in rekening gebracht.

De betreffende onderzoekskosten zijn per onderzoeksjaar vermeld.

• groentegewassen ten behoeve van het DUS-onderzoek 2020 2021
Groente, electronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen die volledig electronisch verwerkt kunnen worden. € 240,- € 247,-
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 410,- € 439,-
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 61,- € 62,-
Groente, aanvullende aanvraag toelating € 61,- € 62,-
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt € 2037,- € 2078,-
Groente, onderzoekskosten, kasteelt € 2738,- € 2793,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt € 420,- € 856,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt € 171,- € 348,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt € 2738,-* € 2793,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt € 2037,-* € 2078,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf € 100,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw € 250,-
* plus bijkomende aanvraagkosten
Aanvraag voor toelating van een instandhoudingsras (landras of amateurras) 2020 2021
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) € 45,- € 100,-
Groente, onderzoekskosten vollegrond € 235,- € 240,-
Groente, onderzoekskosten kas € 367,- € 374,-
• Landbouwgewassen ten behoeve van het DUS-onderzoek 2020 2021
Landbouw, electronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen die volledig electronisch verwerkt kunnen worden. € 360,- € 371,-
Landbouw, aanvraag toelating ** € 550,- € 589,-
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht ** € 550,- € 589,-
Landbouw, aanvraag kwekersrecht € 410,- € 439,-
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 61,- € 62,-
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating ** € 167,- € 170,-
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief en zaadvermeerderd) € 2009,-* € 2049,-
Landbouw, onderzoekskosten, grassen € 2187,-* € 2231,-
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet € 1608,-* € 1640,-
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt) € 2158,-* € 2201,-
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep) € 2126,-* € 2169,-
Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1 € 1671,-* € 1704,-
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2 € 2675,- € 2729,-
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3 € 3727,- € 3802,-
*Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.
aanvraag voor toelating van een instandhoudingsras (landras of amateurras) 2020 2021
landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) € 45- € 100,-
landbouw, onderzoekskosten aardappel € 450,- € 459,-
landbouw, onderzoekskosten granen € 283,- € 289,-
* Sier-, fruit- en boomkwekerij ten behoeve van het DUS-onderzoek 2020 2021
Sier- en boomkwekerij, electronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen die volledig electronisch verwerkt kunnen worden. € 240,- € 247,-
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht € 410,- € 439,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas € 2618,-* € 2670,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecolíectie, teelt buiten € 2142,-* € 2185,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas € 2135,-* € 2178,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten € 1858,-* € 1895,-
" Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerij gewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 410,-* € 439,-
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 61,- € 62,-
Fruit, aanvullende aanvraag toelating € 61,- € 62,-
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras € 280,- € 286,-
Fruit, onderzoekskosten worden doorberekenend afhankelijk van wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
• Overname rapport 2020 2021
Overname van een rapport € 320,-* € 320,-
* De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.
• Intrekking aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating creditering*
* creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
• Overige tarieven 2020 2021
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht € 53,- € 54,-
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras € 10,- € 10,-
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras € 10,- € 10,-
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief € 10,- € 10,-
Pandakten, inschrijving € 24,- € 24,-
Akte van overdracht, inschrijving € 24,- € 24,-
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal € 24,- € 24,-
Licentie, inschrijving € 24,- € 24,-
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister € 22,- € 22,-
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag € 22,- € 22,-
Legalisatie, handelingskosten € 22,-* € 22,-*
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is € 22,-
* plus doorberekening van de kosten die Naktuinbouw in rekening gebracht krijgt.
Inwinnen inlichtingen over de instandhouding en herregistratie
Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden. € 134,- € 137,-
Tarief voor de verlenging van de toelating (Herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar € 215,- € 219,-
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) voor een periode van 10 jaar van een instandhoudingsras of van een voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras € 100,-