Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6137

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

Ga naar de contactpagina

Onderstaande tarieven betreffen de tarieven voor 2017 en 2018 (excl. BTW) voor aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating tot de rassenverkeerslijst van de sectoren: groente, landbouw en sier- en boomkwekerij.

De betreffende onderzoekskosten zijn per onderzoeksjaar vermeld.

• groentegewassen ten behoeve van het DUS-onderzoek 2017 2018
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 438,- € 445,-
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 57,- € 58,-
Groente, aanvullende aanvraag toelating € 57,- € 58,-
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt € 1901,- € 1930,-
Groente, onderzoekskosten, kastteelt € 2555,- € 2593,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt € 392,- € 398,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt € 160,- € 162,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt € 2555,-* € 2593,-*
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt € 1901,-* € 1930,-*
* plus bijkomende aanvraagkosten
Aanvraag voor toelating van een instandhoudingsras (landras of amateurras) 2017 2018
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) € 42,- € 43,-
Groente, onderzoekskosten vollegrond € 219,- € 222,-
Groente, onderzoekskosten kas € 342,- € 347,-
• Landbouwgewassen ten behoeve van het DUS-onderzoek 2017 2018
Landbouw, aanvraag toelating ** € 594,- € 603,-
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht ** € 594,- € 603,-
Landbouw, aanvraag kwekersrecht € 438,- € 445,-
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 57,- € 58,-
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating ** € 156,- € 158,-
Landbouw, onderzoekskosten, zaadgewassen € 1559,-* € 1582,-*
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel € 1874,-* € 1902,-*
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden € 1984,-* € 2014,-*
Landbouw, onderzoekskosten, grassen € 2040,-* € 2071,-*
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet € 1500,-* € 1523,-*
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt) € 2014,-* € 2044,-*
Landbouw, onderzoekskosten, medicinale hennep (inclusief analyses) € 3530,-
*Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.
aanvraag voor toelating van een instandhoudingsras (landras of amateurras) 2017 2018
landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) €42,- € 43,-
landbouw, onderzoekskosten aardappel € 420,- € 426,-
landbouw, onderzoekskosten granen € 264,- € 268,-
* Sier-, fruit- en boomkwekerij ten behoeve van het DUS-onderzoek 2017 2018
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht € 438,- € 445
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas € 2443,-* € 2480,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecolíectie, teelt buiten € 1999,-* € 2029,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas € 1992,-* € 2022,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten € 1734,-* € 1760,-*
" Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerij gewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 438,- € 445,-*
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 57,- € 58,-
Fruit, aanvullende aanvraag toelating € 57,- € 58,-
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras € 265,-
Fruit, onderzoekskosten worden doorberekenend afhankelijk van wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
• Overname rapport 2017 2018
Overname van een rapport € 240,-* € 240,-*
* Naktuinbouw brengt in rekening wat het desbetreffende land in rekening brengt.
• Intrekking aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating creditering*
* creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
• Overige tarieven 2017 2018
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht € 50,-
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras € 8,- € 8,-
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras € 8,- € 8,-
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief € 8,- € 8,-
Pandakten, inschrijving € 23,- € 23,-
Akte van overdracht, inschrijving € 23,- € 23,-
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal € 23,- € 23,-
Licentie, inschrijving € 23,- € 23,-
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister € 20,- € 20,-
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag € 20,-
Legalisatie, handelingskosten € 21,-* € 21,-*
* plus doorberekening van de kosten die Naktuinbouw in rekening gebracht krijgt.
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is € 50,- € 51,-