Kosten kwekersrecht en/of toelating

Aan het aanvragen van nationaal kwekersecht en/of toelating in het nationaal rassenregister zijn kosten verbonden. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.

Aanvraagkosten

De kosten van een aanvraag in Nederland vindt u in de tarievenlijst. Dit tarief dekt de administratieve kosten.
Het is mogelijk een depot te maken voor de aanvraagkosten, zodat een aanvraag altijd direct in behandeling kan worden genomen. Neem voor het aanvragen van een depot contact op met Bas Rozemeijer van het team Financiën van Naktuinbouw. Als tegelijkertijd nationaal kwekersrecht en toelating wordt aangevraagd, hoeft u maar eenmaal aanvraagkosten te betalen. Aan het later aanvragen van een van beide zijn extra kosten verbonden.

Onderzoekskosten

De kosten van het DUS-onderzoek variëren per gewasgroep en staan in de tarievenlijst. De vermelde bedragen gelden per groeicyclus. Het maakt niet uit of het onderzoek ten behoeve van nationaal kwekersrecht en/of ten behoeve van toelating tot de nationale rassenverkeerslijst is.

DUS-onderzoek door andere onderzoeksstations

Voor een aantal gewassen is met andere lidstaten een bilaterale overeenkomst afgesloten.

Dit betekent dat voor de nationale aanvragen in deze gewassen (b.v. maïs en fruit) het volledige DUS-onderzoek wordt uitgevoerd door een ander geaccrediteerd onderzoeksstation.

Na afronding van het DUS-onderzoek wordt een DUS-rapport gestuurd door het uitvoerende onderzoeksstation. Voor deze uitbestede, volledige DUS-onderzoeken worden de onderzoekskosten van de betreffende onderzoeksstation in rekening gebracht bij de aanvrager.

Overname rapport

Als voor een ras al eerder een kwekersrecht- of toelatingsaanvraag in het buitenland is ingediend, kan de Raad voor plantenrassen onder voorwaarden het buitenlandse rapport overnemen. Het onderzoek moet hebben plaatsgevonden in een UPOV-land waar voldoende onderzoeksexpertise is. De kosten van overname van een rapport kunt u vinden in de tarievenlijst.