Beleid instandhouding van rassen van landbouw- en groentegewassen 2019

Samenvatting:

Met deze beleidsnotitie wordt het beleid omtrent de controle van de instandhouding van een ras van een landbouw- of groentegewas gepubliceerd. De instandhouder heeft de verplichting om te zorgen dat de rassen die zijn opgenomen in het Nederlandse rassenregister (NRR) in stand worden gehouden volgens de regels voor de stelselmatige instandhouding met betrekking tot het ras. De Raad voor plantenrassen (de Raad) houdt hier toezicht op. De instandhouder dient er voor zorg te dragen dat het ras gedurende de gehele levensduur rasecht blijft .

 

Instandhoudingscontrole tuinbouwgewassen

Voor tuinbouwgewassen (met name groentegewassen) vindt instandhoudingscontrole in Nederland plaats overeenkomstig de werkwijze in het door Naktuinbouw vastgestelde Keuringsreglement.

 

Instandhoudingscontrole landbouwgewassen

Voor landbouwgewassen vindt de instandhoudingscontrole in Nederland plaats overeenkomstig de werkwijze in het door de NAK vastgestelde Keuringsreglement.

 

Het bestaande beleid is in die zin aangescherpt dat – wanneer een systematische instandhouding  van een ras niet kan worden aangetoond – het ras geschrapt zal worden uit het Nationaal Rassenregister (NRR).

 

Kosten instandhoudingscontrole voor rassen die buiten Nederland in stand worden gehouden

De financiering van de instandhoudingscontrole in Nederland vindt plaats op basis van kostendekkendheid. Voor rassen die in het NRR staan en buiten Nederland in stand worden gehouden dienen extra inspanningen te worden verricht om de instandhouding te controleren. Hiervoor wordt een jaarlijks (kostendekkend) tarief in rekening gebracht. Indien dit tarief niet wordt voldaan kan de instandhoudingscontrole niet worden verricht. Daarom zal bij niet-betaling het ras worden geschrapt uit het NRR.

 

U vindt hier de getekende beleidsnotitie.