Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Update Brexit

De gevolgen voor verkeerspositie van groente-, fruit-, landbouwgewassen en teeltmateriaal van bosbouwgewassen: beëindiging van overgangsrecht op 31 december 2020.

Update 15 december 2020

Beëindiging overgangsperiode Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Nu geldt nog een overgangsperiode, tot en met 31 december 2020. In deze periode gelden alle EU-regels en wetten voor het VK. Voor burgers en bedrijven is er in deze periode bijna niets veranderd. Door deze overgangstermijn konden bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken na 31 december 2020.

Het is inmiddels onwaarschijnlijk dat er een nog een handelsovereenkomst wordt gesloten voor 31 december 2020. Een harde Brexit wordt daarom meer en meer waarschijnlijk.

Wij willen u er daarom nogmaals op wijzen dat:

a)         Indien u rassen van groente-, fruit- of landbouwgewassen of teeltmateriaal van bosbouwgewassen vanaf 1 januari 2021 wilt (blijven) verhandelen binnen de EU – deze rassen geregistreerd moeten zijn in een Lidstaat van de EU (al dan niet via een agentuurovereenkomst), waarna deze rassen automatisch zijn opgenomen in de Common Catalogue van de EU (voor teeltmateriaal van bosbouwgewassen in Forematis).

b)         Indien u rassen van groente, fruit- of landbouwgewassen of teeltmateriaal van bosbouwgewassen vanaf 1 januari 2021 wilt (blijven) verhandelen binnen het VK – deze rassen (al dan niet via een  agentuurovereenkomst) geregistreerd moeten zijn op de nationale rassenlijst van het VK.

 

Toelichting: registratie en instandhouding dient plaats te hebben in de Europese Unie dan wel het Verenigd Koninkrijk

De wet schrijft voor dat het ras of het teeltmateriaal geregistreerd moet zijn in een EU-lidstaat bij verhandeling binnen de EU dan wel in het VK bij verhandeling binnen het VK. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven om hiervoor zorg te dragen.

Wij willen u erop wijzen dat rassen van groente-, fruit of landbouwgewassen of teeltmateriaal van bosbouwgewassen die uitsluitend via de Nationale lijst van het VK in de Common Catalogue zijn geplaatst – na afloop van de overgangsperiode - uit de Common Cataloque worden verwijderd.

Agentuurovereenkomst

Indien u deze registratie nog niet heeft geregeld dan adviseren wij om de instandhouding van uw ras(sen) in het territorium van de EU dan wel het VK - voor afloop van het jaar - via een agentuurovereenkomst te regelen.

Vragen

U kunt contact opnemen of ons e-mailenteamsupport@rasraad.nl of bellen: +31 (0)71 332 6137