Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Het kwekersrecht bij een faillissement van de kwekersrechthouder

Vraag: wat moet er gebeuren als er een kwekersrechthouder in het Nederlands RassenRegister (NRR) staat die inmiddels failliet verklaard is?

Blijft het kwekersrecht dan toch nog geldig voor dit bedrijf of gebeurt er iets anders?

 

Antwoord:

  1. De regel is dat bij een faillissement, de aanwezige kwekersrechten ´in de boedel belanden´. Vervolgens kunnen deze door de curator te gelde worden gemaakt (= in de verkoop worden gedaan) om schulden van de failliete aanvrager / kwekersrechthouder te voldoen. De curator moet hierbij iets doorgeven aan de Raad. Als hij dat niet doet, kan de Raad niets veranderen.
  2. Als iemand het failliete bedrijf koopt wordt deze koper automatisch de nieuwe eigenaar van de kwekersrechten (= de rechtsopvolger).
  3. Als iemand anders enkel het kwekersrecht koopt wordt hij de nieuwe eigenaar van dit recht. De nieuwe eigenaar kan dit doorgeven aan de Raad ter registratie in het NRR. Maar…hij kan het ook niet doen (bijvoorbeeld doordat hij het vergeet, of dat hij dit niet weet, of dat hij er geen zin in heeft, etcetera).
  4. Als de nieuwe kwekersrechthouder geen informatie doorgeeft betekent dit dus niet dat hij geen eigenaar is. Het houdt enkel in dat voor derden minder goed zichtbaar is dat hij de nieuwe eigenaar is. Maar dat is dus zijn eigen verantwoordelijkheid, en niet die van de Raad.
  5. Tenslotte een algemene opmerking: een aanvrager krijgt geen kwekersrecht door inschrijving in het NRR, maar door een zogeheten ´verleningsbesluit´ van de Raad, gericht aan de aanvrager. Een inschrijving in het NRR zorgt alleen voor zogeheten ´derdenwerking´: andere veredelaars / vermeerderaars kunnen op deze wijze zien dat er een kwekersrecht is en van wie het is. Dit is handig in verband met bijvoorbeeld betalingen van licenties.

 

Kortom: zolang de Raad geen informatie ontvangt over wijzingen in de houder van het kwekersrecht kan de Raad dus niets doen. De Raad onderneemt pas actie als de curator informatie aan de Raad verstrekt en/of de nieuwe eigenaar zelf actief aangeeft de nieuwe eigenaar/ rechthebbende te zijn. Dit wordt vervolgens verwerkt in het NRR.