Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6137

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

Ga naar de contactpagina

Publiceren rasbeschrijvingen

Werkwijze rond het publiceren van rasbeschrijvingen

Sinds 2009 plaatsen we rasbeschrijvingen van rassen waarvoor in Nederland toelating en/of kwekersrecht is verleend op de website van Naktuinbouw. De beschrijvingen van ingeschreven rassen zijn openbare informatie. 

Dit zijn de uitgangspunten

Naktuinbouw deed zelf het DUS-onderzoek: beschrijving op de website.
Naktuinbouw deed het DUS-onderzoek niet zelf, maar maakte gebruik van het onderzoek van een andere Examination Office (EO): beschrijving op de website.
De toelating of kwekersrechtverlening is gebaseerd op het DUS-rapport van een andere EO: op de website vindt u een verwijzing naar dat andere land.
We passen de eerder gemaakte beschrijving aan (bijvoorbeeld als er eerst een toelatingsbeschrijving was en er wordt later Nederlands kwekersrecht verleend, of omdat er een fout in zat): aangepaste beschrijving op de website.
Naktuinbouw voert het DUS-onderzoek uit voor een andere EO of voor het CPVO, ras komt niet voor Nederland op de lijst maar voor dat andere land: rasbeschrijving niet op de website.
Wij ontvangen regelmatig verzoeken vanuit andere lidstaten om rasbeschrijvingen te leveren van (oudere) in Nederland toegelaten of kwekersrechtverleende rassen. Deze rasbeschrijvingen komen dan alsnog op de website. 

Deze aspecten nemen we ook mee

Als de aanvraag een hybride is waarbij niet alleen de hybride maar ook de ouders beschreven zijn (bijvoorbeeld bij mais), dan vindt u alleen de beschrijving van de F1-hybride op de website. Er mag nooit een formule worden gepubliceerd waaruit blijkt wat de ouders van de hybride zijn.
In het geval er een aanvraag is ingediend van een ouderlijn, publiceren we de rasbeschrijving. De eventueel vermelde formule van de ouderlijn publiceren we niet.
CPVO neemt een rapport van ons over: dan is het ras al toegelaten voor Nederland of heeft al Nederlands kwekersrecht. De rasbeschrijving staat al op de website.
CPVO vraagt ons om aanvullend onderzoek te doen na één jaar toelatingsonderzoek met een bedrijfsproef: het toelatingsrapport is van ons en staat op onze site. Het aanvullende rapport is van het CPVO en plaatsen wij niet op onze website.
Ook rasbeschrijvingen van gewassen die wij rapporteren in rechtstreekse opdracht van het CPVO komen niet op onze website. 

Ervaring vanuit het bedrijfsleven

Onder meer vanuit het bedrijfsleven ontvingen we de vraag of rasbeschrijvingen van inmiddels vervallen rassen van de website af kunnen. Het behouden van beschrijvingen op de website van vervallen rassen, geeft verwarring over de status van het ras. Bedrijven ontvangen onnodig verzoeken voor monstertoezending. 

Na schrapping van het ras verwijderen we de rasbeschrijving van de website

We hebben dit afgestemd met het CPVO en hun zienswijze gevraagd. Het betekent in de praktijk dat we de rasbeschrijving van de website verwijderen als afstand is gedaan van het kwekersrecht of wanneer het kwekersrecht is vervallen. Als het ras nog wél toegelaten is (groente of landbouw) blijft de rasbeschrijving op de website staan. Pas op het moment dat ook de toelatingsstatus vervallen is, verwijderen we de rasbeschrijving van de website. Beschrijvingen van rassen met alleen een toelatingsstatus worden van de website gehaald na schrapping van het ras uit het Nederlands Rassenregister.
 
Overigens blijven alle rasbeschrijvingen altijd beschikbaar voor de referentiecollectie