Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6137

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Publiceren rasbeschrijvingen

Publiceren rasbeschrijvingen

Werkwijze rond het publiceren van rasbeschrijvingen

Sinds 2009 publiceren we rasbeschrijvingen van rassen waarvoor in Nederland toelating en/of kwekersrecht is verleend. Vanaf 15 juni 2020 kunnen deze rasbeschrijvingen online worden gevonden via het Nederlands Rassenregister als onderdeel van de website van de Raad voor plantenrassen. De rasbeschrijvingen van ingeschreven rassen zijn openbare informatie. 

NB: Rasbeschrijvingen van vóór 2009 worden niet automatisch op de website zichtbaar, maar kunnen op specifiek verzoek worden aangeleverd.

Nederlandsrassenregister

Dit zijn de uitgangspunten:

1. Het DUS-onderzoek werd uitgevoerd door Naktuinbouw in opdracht van de Raad voor plantenrassen: beschrijving op de website.

2. Het DUS-onderzoek werd door de Raad uitbesteed aan een andere kwekersrechtinstantie/ander onderzoeksstation in de EU: beschrijving op de website.

 

3. De toelating of kwekersrechtverlening is gebaseerd op overname van het DUS-rapport van een kwekersrechtinstantie (Examination Office EO) van een ander land: op de website vindt u een verwijzing naar dat andere land.

4. De Raad geeft Naktuinbouw opdracht om het DUS-onderzoek uit te voeren voor een andere EO óf het CPVO geeft Naktuinbouw opdracht om het DUS-onderzoek uit te voeren voor Europees kwekersrecht: het ras komt niet voor Nederland op de lijst/kwekersrechtregister maar voor dat andere land of voor het CPVO: rasbeschrijving niet op de website.

5. De Raad ontvangt regelmatig verzoeken vanuit andere UPOV-lidstaten om rasbeschrijvingen te leveren van (oudere) rassen die in Nederland zijn toegelaten of (oudere) rassen waaraan ooit kwekersrecht is verleend: deze rasbeschrijvingen komen dan alsnog op de website. 

6. De Raad geeft Naktuinbouw opdracht om een eerder gemaakte beschrijving aan te passen (bijvoorbeeld als er eerst een toelatingsbeschrijving was en er wordt later Nederlands kwekersrecht verleend, of omdat er een fout in zat): aangepaste beschrijving op de website.

7. Als de aanvraag een hybride is waarbij niet alleen de hybride maar ook de ouders beschreven zijn (bijvoorbeeld bij mais), dan vindt u alleen de beschrijving van de F1-hybride op de website. Er mag nooit een formule worden gepubliceerd waaruit blijkt wat de ouders van de hybride zijn.

8. In het geval er een aanvraag is ingediend van een ouderlijn, publiceren we de rasbeschrijving. De eventueel vermelde formule van de ouderlijn publiceren we niet.

9. CPVO neemt een rapport van de Raad over: dan is het ras al toegelaten voor Nederland of heeft al Nederlands kwekersrecht. De rasbeschrijving staat al op de website.

Na schrapping van het ras is de rasbeschrijving niet langer zichtbaar op de website.

Het betekent in de praktijk dat de rasbeschrijving niet langer zichtbaar is op de website als afstand is gedaan van het kwekersrecht of wanneer het kwekersrecht is vervallen. Als het ras nog wél toegelaten is (groente of landbouw) blijft de rasbeschrijving op de website staan.

Pas op het moment dat ook de toelatingsstatus vervallen is, is de rasbeschrijving niet langer zichtbaar op de website. Beschrijvingen van rassen met alleen een toelatingsstatus zijn niet meer zichtbaar op de website na schrapping van het ras uit het Nederlands Rassenregister.