Nieuwe versie Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties

Na een discussie van ruim 4 jaar is op 27 oktober 2023 door de Council van UPOV een nieuwe versie van de Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties (EDV) vastgesteld. Dit exemplaar vervangt de versie uit 2017. In algemene zin kan gesteld worden dat de “paraplu” of de reikwijdte van de bescherming van het recht van het initiële ras is toegenomen.

Nieuwe versie Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties

De nieuwe Explanatory Notes geven verduidelijking t.a.v. de volgende onderwerpen:

  • Mutanten zijn per definitie “hoofdzakelijk afgeleid” van het initiële ras. Dit geldt zowel voor natuurlijke mutanten als genetisch gemodificeerde mutanten.
  • Er is geen maximumaantal verschillen in kenmerken tussen het initiële ras en die van de EDV, die zijn ontstaan als gevolg van de veredeling.
  • Als er sprake is van een nieuw kenmerk dat het gevolg is van de veredeling van het (initiële) ras, dan kan dit ook een “wezenlijk/essentieel kenmerk” zijn. Dit betekent dat als een hoofdzakelijk afgeleid ras in 1 of meer belangrijke kenmerken (bijv. een waardevolle resistentie) verschilt van het initiële ras, dit afgeleide ras niet buiten de scope valt van het initiële ras.

International Seed Federation (ISF) - New Explanatory Notes EDV

Bekijk ook

Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

Nieuwsbericht

Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

De Raad voor plantenrassen registreert de instandhouders van de rassen die zijn geregistreerd in het Nationale Rassenregister (NRR). De Raad is verantwoordelijk voor het up to date houden van het NRR. De gegevens rondom de instandhouding van een groenteras ontvangt de Raad van Naktuinbouw die deze controle uitvoert. 

Lees meer
Wijziging facturering 1e jaars DUS-onderzoeken van nationale aanvragen

Nieuwsbericht

Wijziging facturering 1e jaars DUS-onderzoeken van nationale aanvragen

Tot nu toe wordt het tarief voor het 1e jaars DUS-onderzoek van nationale aanvragen gebaseerd op de aanvraagdatum van de door u ingediende nationale aanvraag.

Lees meer
Gazette van de Raad voor plantenrassen mei 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen mei 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer