Uniformiteitseisen voor toelating biologische rassen van enkele groente- en landbouwgewassen aangepast

Vanaf 1 juli 2023 zijn in de EU twee nieuwe uitvoeringsrichtlijnen voor toelating van enkele biologisch geteelde rassen van landbouw- en groentegewassen in werking getreden. Daarmee wordt het mogelijkom biologische rassen van enkele groente- en landbouwgewassen met aangepaste uniformiteitseisen aan te melden voor toelating bij de Raad voor plantenrassen.

Uniformiteitseisen aangepast

Voor biologische rassen van een beperkt aantal groente- en akkerbouwgewassen gelden vanaf 1 juli 2023 voor enkele kenmerken minder strenge uniformiteitseisen. Voor groentegewassen gaat het vooralsnog alleen om koolrabi en wortel. Voor landbouwgewassen gaat het om gerst, mais, rogge en tarwe. 

 

De afwijkende uniformiteitseisen zijn ingevoerd met de inwerkingtreding van twee communautaire uitvoeringsrichtlijnen voor de toelating van biologisch geteelde rassen van landbouw- en groentegewassen (EU nr. 2022/1647 en EU nr. 2022/1648). Voor de genoemde gewassen zijn enkele specifieke kenmerken gedefinieerd die minder uniform mogen zijn. De minder strenge eisen gelden alleen voor toelating, de uniformiteitseisen voor kwekersrecht blijven ongewijzigd conform de huidige technische protocollen.

 

Een kweker/aanmelder kan een biologisch ras aanmelden voor toelating onder de volgende voorwaarden:

  1. de aanmelder dient een bewijs toe te voegen dat het ras biologisch wordt geproduceerd (bv. door een biologisch certificaat van Skal toe te voegen bij de aanmelding);
  2. de aanmelder dient op het aanmeldformulier te verklaren dat het om een biologisch ras gaat conform de EU Biologische Verordening nr. 2018/ 418 en;
  3. de aanmelder geeft op de TQ aan op welke kenmerken het ras minder uniform is.

 

De biologische aard van het ras zal in het NRR worden aangegeven.

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door Naktuinbouw (of een ander EU-onderzoekstation) en gaat mee in de reguliere DUS-proef. Het betreft vooralsnog een experiment. Op basis van de evaluatie over enkele jaren zal worden besloten of er aanpassingen nodig zijn en of er uitbreiding komt naar andere kenmerken en gewassen.

Bekijk ook

Wat houdt instandhouding in?

Nieuwsbericht

Wat houdt instandhouding in?

Groente- en landbouwrassen moeten een instandhouder hebben om geregistreerd/toegelaten te worden in het nationaal rassenregister.

Lees meer
Gazette September 2023

Nieuwsbericht

Gazette September 2023

Elke maand wordt hier de nieuwe Gazette gepubliceerd. 

Lees meer
CGO nu ook mogelijk voor Henneprassen ten behoeve van productie van zaad en olie uit zaad

Nieuwsbericht

CGO nu ook mogelijk voor Henneprassen ten behoeve van productie van zaad en olie uit zaad

CGO mogelijk voor Henneprassen

Lees meer