Wat houdt instandhouding van een ras in?

Groente- en landbouwrassen moeten een instandhouder hebben om geregistreerd/toegelaten te worden in het nationaal rassenregister.

Wat houdt instandhouding in?

De registratie in het nationaal rassenregister (NRR) van een groente- en landbouwras duurt 10 jaar.

Om een ras te kunnen verhandelen moet een ras geregistreerd/toegelaten zijn in het nationaal rassenregister. Na 10 jaar vervalt deze registratie en is er de mogelijkheid om herregistratie aan te vragen. Door herregistratie aan te vragen blijft het ras geregistreerd en blijft het zijn handelspositie houden zodat het ras verkocht kan worden binnen de EU.  Na het aanvragen van herregistratie wordt het ras beoordeeld door de keuringsdienst. Hierbij wordt bekeken of het ras nog rasecht is. Rasecht wil zeggen dat het ras nog steeds hetzelfde is als de DUS-rasbeschrijving die is gemaakt toen het ras toegelaten werd. Hierdoor voldoet het ras aan de eisen van instandhouding. De kosten voor het aanvragen van herregistratie is € 235,00 per ras (tarief 2023).

 

Instandhoudingscontrole landbouwgewassen

Voor landbouwgewassen vindt de instandhoudingscontrole in Nederland plaats. Dit gebeurt door een door de NAK vastgesteld keuringsregelement.  

Bij de keuringsvelden wordt onderscheid gemaakt in de voorcontrole- en nacontrolevelden. Doel van de voorcontrole is de instandhouding van bestaande rassen te controleren. Bestaande rassen worden hierbij beoordeeld op rasechtheid en raszuiverheid voordat partijen zaaizaad en pootgoed in het handelsverkeer worden gebracht. Nacontrolevelden geven inzicht in de wijze van uitvoering van de keuring (uniformiteitsbewaking).

 

 

Bekijk ook

Gazette november 2023

Nieuwsbericht

Gazette november 2023

Elke maand wordt hier de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer
Herinnering herregistratie 2023

Nieuwsbericht

Herinnering herregistratie 2023

De Raad voor plantenrassen wilt u attenderen op de uiterste aanvraagdatum van 31 december 2023 voor het aanvragen van herregistratie. 

Lees meer
Nieuwe versie Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties

Nieuwsbericht

Nieuwe versie Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties

Na een discussie van ruim 4 jaar is op 27 oktober 2023 door de Council van UPOV een nieuwe versie van de Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties (EDV) vastgesteld. Dit exemplaar vervangt de versie uit 2017. In algemene zin kan gesteld worden dat de “paraplu” of de reikwijdte van de bescherming van het recht van het initiële ras is toegenomen.

Lees meer