Wat houdt instandhouding van een ras in?

Groente- en landbouwrassen moeten een instandhouder hebben om geregistreerd/toegelaten te worden in het nationaal rassenregister.

Wat houdt instandhouding in?

De registratie in het nationaal rassenregister (NRR) van een groente- en landbouwras duurt 10 jaar.

Om een ras te kunnen verhandelen moet een ras geregistreerd/toegelaten zijn in het nationaal rassenregister. Na 10 jaar vervalt deze registratie en is er de mogelijkheid om herregistratie aan te vragen. Door herregistratie aan te vragen blijft het ras geregistreerd en blijft het zijn handelspositie houden zodat het ras verkocht kan worden binnen de EU.  Na het aanvragen van herregistratie wordt het ras beoordeeld door de keuringsdienst. Hierbij wordt bekeken of het ras nog rasecht is. Rasecht wil zeggen dat het ras nog steeds hetzelfde is als de DUS-rasbeschrijving die is gemaakt toen het ras toegelaten werd. Hierdoor voldoet het ras aan de eisen van instandhouding. De kosten voor het aanvragen van herregistratie kunt u vinden in de tarieventabel van dit jaar. 

 

Instandhoudingscontrole landbouwgewassen

Voor landbouwgewassen vindt de instandhoudingscontrole in Nederland plaats. Dit gebeurt door een door de NAK vastgesteld keuringsregelement.  

Bij de keuringsvelden wordt onderscheid gemaakt in de voorcontrole- en nacontrolevelden. Doel van de voorcontrole is de instandhouding van bestaande rassen te controleren. Bestaande rassen worden hierbij beoordeeld op rasechtheid en raszuiverheid voordat partijen zaaizaad en pootgoed in het handelsverkeer worden gebracht. Nacontrolevelden geven inzicht in de wijze van uitvoering van de keuring (uniformiteitsbewaking).

 

 

Bekijk ook

Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

Nieuwsbericht

Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

De Raad voor plantenrassen registreert de instandhouders van de rassen die zijn geregistreerd in het Nationale Rassenregister (NRR). De Raad is verantwoordelijk voor het up to date houden van het NRR. De gegevens rondom de instandhouding van een groenteras ontvangt de Raad van Naktuinbouw die deze controle uitvoert. 

Lees meer
Wijziging facturering 1e jaars DUS-onderzoeken van nationale aanvragen

Nieuwsbericht

Wijziging facturering 1e jaars DUS-onderzoeken van nationale aanvragen

Tot nu toe wordt het tarief voor het 1e jaars DUS-onderzoek van nationale aanvragen gebaseerd op de aanvraagdatum van de door u ingediende nationale aanvraag.

Lees meer
Gazette van de Raad voor plantenrassen mei 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen mei 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer