Wijziging in facturering en creditering DUS-onderzoekskosten

Let op: wijziging in de facturering 

Facturatiemoment onderzoekskosten voor nationale aanvragen wijzigt per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari volgt de Raad voor plantenrassen de systematiek van het CPVO die gehanteerd wordt voor de betaling van onderzoekskosten aan de Examination Offices. Dat betekent dat vanaf 1 januari de onderzoekskosten voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland in rekening worden gebracht nadat er 10 dagen zijn verstreken na de uiterste inleverdatum van het identiteitsmateriaal. In de praktijk wordt de factuur pas gestuurd als de proef is gestart bij Naktuinbouw.
Tarievenlijst

Hiermee koppelen we het facturatiemoment aan de daadwerkelijke start van het DUS-onderzoek

Op deze manier worden uitsluitend facturen verstuurd voor onderzoekskosten van aanvragen waar de proef en het DUS-onderzoek van zijn gestart. Wij verwachten hiermee het aantal onnodige facturen of creditfacturen te verminderen. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen de facturen later verstuurd worden dan voorheen.

Crediteren onderzoekskosten bij intrekkingen van nationale aanvragen wijzigt per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 volgt de Raad voor plantenrassen de systematiek van het CPVO die gehanteerd wordt voor de betaling van onderzoekskosten aan de Examination Offices. Bij intrekking van de nationale aanvraag voor toelating en/of kwekersrechtverlening in Nederland volgen wij vanaf 1 januari 2023 deze werkwijze:

  • Intrekking voor of op de uiterste inleverdatum of voor of op de laatste dag van de inleverperiode: 25% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht;
  • Intrekking na de uiterste inleverdatum of na de laatste dag van de inleverperiode: 100% van de onderzoekskosten wordt in rekening gebracht.

Hiermee hanteren we een uniforme werkwijze

Wij zijn van mening dat het voor u als aanvrager hiermee duidelijk is welke kosten u kunt verwachten bij het intrekken van een aanvraag.

Daarnaast zorgen we er zo ook voor dat de door Naktuinbouw gemaakte kosten ter voorbereiding voor het DUS-onderzoek worden vergoed.

Bekijk ook

Gazette van de Raad voor plantenrassen juni 2024

Nieuwsbericht

Gazette van de Raad voor plantenrassen juni 2024

De Gazette is het publicatieblad van de overheid. Iedere maand wordt de nieuwe Gazette gepubliceerd.

Lees meer
Aanleveren DUS-materiaal

Nieuwsbericht

Aanleveren DUS-materiaal

De afgelopen tijd is gebleken dat sommige bedrijven vanwege de natte periode die ons land de laatste tijd teistert, geen materiaal voor hun nationale aanvragen kunnen aanleveren.

De Raad voor plantenrassen vindt dit vervelend en snapt de impact hiervan.

Mocht dit ook voor uw aanvraag gelden, neem dan contact op met de Raad zodat we kunnen nagaan of we in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen.

Lees meer
Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

Nieuwsbericht

Aanleveren instandhoudingsmonsters groenterassen

De Raad voor plantenrassen registreert de instandhouders van de rassen die zijn geregistreerd in het Nationale Rassenregister (NRR). De Raad is verantwoordelijk voor het up to date houden van het NRR. De gegevens rondom de instandhouding van een groenteras ontvangt de Raad van Naktuinbouw die deze controle uitvoert. 

Lees meer