Registratie van tulpen en andere bol- en knolgewassen

Voor siergewassen is registratie van uw ras in commerciële registers erg belangrijk.

Registratie

Door registratie legt u de identiteit van uw ras vast. Als u uw ras daarnaast wilt beschermen tegen ongewenste vermeerdering, kunt u kwekersrecht (een intellectueel eigendomsrecht) aanvragen. Het kwekersrecht regelt de wettelijke bescherming en combineert dat met registratie. Kwekersrecht geeft u het alleenrecht op de exploitatie van uw ras. Lees hier het volledige artikel.