Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is daardoor komen te vervallen. Het belangrijkste doel van de Woo is dat de overheid actief belangrijke informatie openbaar maakt en beschikbaar stelt. Ook kunt u op grond van de Woo aan de Raad voor plantenrassen vragen om bepaalde informatie openbaar te maken, via een Woo-verzoek.

Wet open overheid

De documenten die onder de werking van de Woo vallen hoeven niet allemaal direct per 1 mei 2022 te worden gepubliceerd. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold. De eerste categorie van documenten wordt in het voorjaar van 2023 gepubliceerd.