Nieuws berichten

 • Uiterste aanmeldtermijn voor herregistratie

  Beste instandhouder,

   

  Tijdens het aanmeldersoverleg van de Raad voor plantenrassen van 2 september jl. werd de vraag gesteld hoe de Raad omgaat met aanvragen voor herregistratie die buiten de uiterste aanmeldtermijn van 31 december 2021 worden...

  25 november 2021

  Lees verder
 • Gazette november 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van november 2021 gepubliceerd is.

  16 november 2021

  Lees verder
 • Gazette oktober 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van oktober 2021 gepubliceerd is.

  22 oktober 2021

  Lees verder
 • Herregistratie gaat van start in 2022

  Herregistratie is een wettelijke taak die de Raad voor plantenrassen vanaf 2022 actief gaat uitvoeren. De registratie van groente- en landbouwrassen loopt volgens de wet na tien jaar af. De raad geeft vanaf...

  01 oktober 2021

  Lees verder
 • Gazette september 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van september 2021 gepubliceerd is.

  20 september 2021

  Lees verder
 • Methodiekenonderzoek 2022 Raad voor plantenrassen

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van...

  09 september 2021

  Lees verder
 • Agenda aanvragersoverleg 2021

  Op donderdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur wordt het aanvragersoverleg gehouden. Gezien de huidige stand van zaken rond Corona zal het overleg plaatsvinden via MS Teams. 

   

  Onderwerpen ter bespreking

  Het belangrijkste onderdeel van het...

  30 augustus 2021

  Lees verder
 • Gazette augustus 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van augustus 2021 gepubliceerd is.

  19 augustus 2021

  Lees verder
 • Save the Date aanvragersoverleg 2021

  Aanvragersoverleg 2021

  Namens de secretaris van de Raad voor plantenrassen stuur ik u een Save the Date voor het aanvragersoverleg. Dit overleg vindt plaats op donderdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur. De vorm van het aanvragersoverleg zal...

  03 augustus 2021

  Lees verder
 • Gazette juli 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juli 2021 gepubliceerd is.

  26 juli 2021

  Lees verder
 • Eindrapportage methodiekenonderzoek 2020

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van...

  08 juli 2021

  Lees verder
 • Gazette juni 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van mei 2021 gepubliceerd is.

  08 juli 2021

  Lees verder
 • Gazette mei 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van mei 2021 gepubliceerd is.

  17 mei 2021

  Lees verder
 • Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

  Vijf hoofdrolspelers op het gebied van Intellectueel Eigendom IE (in het Engels Intellectual Property IP) hebben hun krachten op unieke wijze gebundeld in een gezamenlijke campagne over de voordelen van bescherming van IE / IP.  Dit zijn: EZ, RVO,...

  30 april 2021

  Lees verder
 • Het VK is nu equivalent verklaard!

  De EU heeft eind maart 2021 bekend gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk (VK) is erkend als equivalent land. Wanneer een land buiten de EU (een zogeheten ‘derde land’) equivalent wordt verklaard betekent dit dat de instanhoudingscontroles door de...

  28 april 2021

  Lees verder
 • Gazette april 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van april 2021 gepubliceerd is.

  23 april 2021

  Lees verder
 • Bestaande EU-kwekersrechten zijn nu ook geldig verklaard in het Verenigd Koninkrijk (VK).

  Dit bericht gaat specifiek over rassen met Europees kwekersrecht. De Raad voor plantenrassen is verantwoordelijk voor Nederlands kwekersrecht (en/of toelating). We hebben toch besloten om onderstaand bericht over Europees kwekersrecht en de gevolgen...

  23 maart 2021

  Lees verder
 • Gazette maart 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van maart 2021 gepubliceerd is.

  18 maart 2021

  Lees verder
 • Aan alle instandhouders in het Verenigd Koninkrijk (VK) met rassen in het Nederlands RassenRegister (NRR)

  Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) uiteindelijk verlaten op 31 december 2020. In 2020 was een een overgangsrecht van kracht tot 31 december 2020. In deze periode waren alle EU-reguleringen en wetten nog van kracht voor het VK....

  05 maart 2021

  Lees verder
 • Gazette februari 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van februari 2021 gepubliceerd is.

  05 maart 2021

  Lees verder
 • Nieuw aanvraagformulier voor aanvragen voor toelating en kwekersrechtverlening in Nederland

  Eerder meldden we al dat vanaf 1 maart de gewijzigde regeling voor bedrijfsproeven ingaat. Het aanvraagformulier is aangepast zodat u bij het indienen van uw aanvraag voor toelating direct de informatie over de bedrijfsproef kunt invullen. Wilt u...

  27 februari 2021

  Lees verder
 • Het kwekersrecht bij een faillissement van de kwekersrechthouder

  Vraag: wat moet er gebeuren als er een kwekersrechthouder in het Nederlands RassenRegister (NRR) staat die inmiddels failliet verklaard is?

  Blijft het kwekersrecht dan toch nog geldig voor dit bedrijf of gebeurt er iets anders?

  Antwoord:

  12 januari 2021

  Lees verder
 • Tarieven 2021

  Met dit bericht ontvangt u de tarieven van de Raad voor plantenrassen voor het jaar 2021. Deze tarieven zijn goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  31 december 2020

  Lees verder
 • Gazette december 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van december 2020 gepubliceerd is.

  24 december 2020

  Lees verder
 • Registratie van tulpen en andere bol- en knolgewassen met of zonder kwekersrecht in Nederland

  In dit artikel behandelen we de verschillende vormen van registratie voor de Nederlandse bloembollensector.

  15 december 2020

  Lees verder
 • Update Brexit

  De gevolgen voor verkeerspositie van groente-, fruit-, landbouwgewassen en teeltmateriaal van bosbouwgewassen: beëindiging van overgangsrecht op 31 december 2020.

  Lees hier het volledige bericht.

  Update 15 december 2020

  15 december 2020

  Lees verder
 • Gazette november 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van november 2020 gepubliceerd is.

  17 november 2020

  Lees verder
 • Wijziging TQ Boon

  Het CPVO-protocol is aangepast. Er zijn daarom een aantal wijzigingen in de Technische Vragenlijst (TQ) voor boon.

  Wat is er gewijzigd?

  Aan de TQ Boon is het volgende kenmerk toegevoegd:

  • 23. Pod: intensity of ground colour

  Waar vindt u de TQ?...
  03 november 2020

  Lees verder

 • Gazette oktober 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van oktober 2020 gepubliceerd is.

  19 oktober 2020

  Lees verder
 • Wijziging TQ Lelie

  Er zijn een aantal kenmerken toegevoegd aan de TQ Lelie, kenmerk 14, 37 en 39.
  Dit om het zoeken naar vergelijkers makkelijker te maken.
  Ook zijn er twee hybride groepen toegevoegd bij vraag 07.04.02.
  Dit zijn de groepen : "Oriental hybrid x trumped...

  16 oktober 2020

  Lees verder
 • Rechtzaak brengt verwarring Greenity

  16 oktober 2020

  Lees verder
 • Dien tijdig uw aanvraag voor toelating en/of kwekersrecht in

  Voor elk gewas waarvoor een aanvraag wordt ingediend bij de Raad voor plantenrassen, geldt er een uiterste aanvraagdatum.
  Dit houdt in dat op deze datum het aanvraagformulier, de TQ (technische beschrijving) en de betaling van de aanvraagkosten...

  08 oktober 2020

  Lees verder
 • Toegankelijkheid website

  De Raad voor plantenrassen wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

   

  Wat is een toegankelijke website?

  Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen...

  24 september 2020

  Lees verder
 • Gazette september 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van september 2020 gepubliceerd is.

  24 september 2020

  Lees verder
 • Verlenging indieningstermijn methodiekenprojecten 2021

  Om potentiële indieners van methodieken projecten 2021 meer tijd te geven om een project in te dienen, is besloten om de indieningstermijn te verlengen van 3 oktober naar 25 oktober.

  Voor meer informatie zie het eerder gepubliceerde bericht.

  18 september 2020

  Lees verder
 • Update Brexit 10 september 2020

  Brexit: de gevolgen voor verkeerspositie van groente- en landbouwgewassen: overgangsrecht van kracht

   

  Door de Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie. Vanaf dit moment wordt het VK beschouwd...

  10 september 2020

  Lees verder
 • methodiekenonderzoek 2021 Raad voor plantenrassen

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van...

  10 september 2020

  Lees verder
 • Wijzigen TQ Artisjok

  Het CPVO protocol van Artisjok is aangepast, daarom is er een wijziging in de technische vragenlijst (TQ) aangebracht.

  Wat is er gewijzigd?

  Kenmerk 41 is toegevoegd.
   

  U vindt de aangepaste TQ op de website van de Raad voor plantenrassen....

  25 augustus 2020

  Lees verder
 • Wijziging FAQ's Hennep

  Er zijn speciale aandachtspunten van toepassing voor het indienen van hennepaanvragen.

  In het schema FAQ’s worden deze uitgelegd. De FAQ’s zijn gewijzigd, de wijzigingen zijn:
  - De volgorde van de FAQ’s is gegroepeerd, waardoor de samenhang...

  20 augustus 2020

  Lees verder
 • Wijzigingen TQ Erwt/Peul

  Het CPVO protocol van Erwt/Peul is aangepast, daarom zijn er een aantal wijzigingen in de technische vragenlijst (TQ) aangebracht.

  Wat is er gewijzigd?

  Kenmerk 37, hier is nummer 2 aangepast in nummer 9.
  Kenmerk 56.1 is aangepast in 56. .

  U vindt...

  18 augustus 2020

  Lees verder
 • Gazette augustus 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van augustus 2020 gepubliceerd is.

  18 augustus 2020

  Lees verder
 • Publiceren rasbeschrijvingen

  Vanaf 15 juni 2020 kunnen rasbeschrijvingen online gedownload worden via het Nederlands Rassenregister. Dit is een onderdeel van de website van de Raad voor plantenrassen. Rasbeschrijvingen van ingeschreven rassen zijn openbare informatie.
  Lees hier...

  17 augustus 2020

  Lees verder
 • Wijzigingen diverse TQ's 

  De CPVO-protocollen van spinazie, meloen, tomaat en tomaat onderstam zijn gewijzigd. 
  Dit is doorgevoerd in de Technische Vragenlijsten (TQ’s) van de Raad voor plantenrassen.

  Wat is er gewijzigd?

  Spinazie
  Resistentie...

  13 augustus 2020

  Lees verder
 • Aanvragersoverleg najaar 2020 en stand van zaken invoering herregistratie

  Vorig jaar was er een aanvragersoverleg voor iedereen die nationale toelating en/of kwekersrecht aanvraagt bij de Raad voor plantenrassen.
  Dit overleg gaat in het najaar van...

  13 augustus 2020

  Lees verder
 • Revisie Technische Vragenlijsten (TQ's)

  Bij het indienen van een aanvraag voor toelating en/of kwekersrecht is het invullen van een Technische Vragenlijst (Technical Questionnaire, TQ) verplicht. Deze TQ’s bevatten belangrijke informatie voor de inrichting van de DUS-proeven en een...

  03 augustus 2020

  Lees verder
 • Gazette juli 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juli 2020 gepubliceerd is.

  24 juli 2020

  Lees verder
 • Rasbeschrijvingen nu op deze website

  Upgrade Nederlands Rassenregister: vanaf 15 juni zijn de rasbeschrijvingen gekoppeld aan de rassen die in het NRR zijn opgenomen. In het vervolg kun je vanuit het NRR met een paar muisklikken naar de rasbeschrijving en/of de bijbehorende foto.

  Op...

  23 juni 2020

  Lees verder
 • Gazette juni 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juni 2020 gepubliceerd is.

  18 juni 2020

  Lees verder
 • Nieuwe TQ boerenkool, bladkool

  In verband met de wijziging van groenteclassificaties en de noodzaak om rassen van palmkool en tronchuda te registreren, is er een nieuwe technische vragenlijst ontwikkeld. Deze TQ kunt u gebruiken voor zowel boerenkool, als palmkool, als tronchuda....

  11 juni 2020

  Lees verder
 • Wijziging inlevereisen asperge (vegetatief vermeerderd)

  De inlevereisen voor het DUS-onderzoek voor het gewas asperge zijn aangepast. De inzendperiode voor het identiteitsmateriaal is aangepast naar 15-31 mei.

  28 mei 2020

  Lees verder
 • Mededelingen

  Vanaf heden zullen de brieven over besluiten en beschikkingen van de Raad uitsluitend via de mail verzonden worden naar de aanvrager en/of gemachtigde. Het gaat hierbij om:

  • alle officiële documenten rond toelating en/of kwekersrechtverlening van...
  28 mei 2020

  Lees verder
 • Veranderingen in de classificaties van diverse groentegewassen in de EU-common catalogue

  In juli 2019 is de EU uitvoeringsrichtlijn 2019/990 van kracht geworden. Kortweg komt dit hier op neer dat diverse common names van gewassen en gewasgroepen zijn gewijzigd, toegevoegd of juist vervallen. In een aantal gevallen leidt dit tot...

  28 mei 2020

  Lees verder
 • Gazette mei 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van mei 2020 gepubliceerd is.

  25 mei 2020

  Lees verder
 • Wijziging inlevereisen venkel

  De inlevereisen voor het DUS-onderzoek voor het gewas venkel zijn aangepast. Houd u hier rekening mee als u uw aanvragen indient. De uiterste aanvraagdatum is gewijzigd naar 1 maart en de inzendtermijn voor het identiteitsmateriaal is aangepast naar...

  04 mei 2020

  Lees verder
 • Start herregistratie uitgesteld

  In het aanvragersoverleg van 13 november 2019 werd aangekondigd dat de procedure voor herregistratie van landbouw- en groenterassen zou starten in 2020. Deze invoering is inmiddels uitgesteld, waarbij gestreefd wordt naar invoering in 2021. De reden...

  24 april 2020

  Lees verder
 • Vervolgproject ´rasafstanden tulp´ verplaatst naar 2021

  Mede door de aanbevelingen uit het aanvragersoverleg van 13 november 2019 heeft de Raad voor plantenrassen besloten om voor 2020 een subsidie te verlenen aan het methodiekenproject “beleid minimum rasafstanden tulp”. Helaas hebben we onlangs moeten...

  21 april 2020

  Lees verder
 • Gazette april 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van april 2020 gepubliceerd is.

  16 april 2020

  Lees verder
 • Gazette maart 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van maart 2020 gepubliceerd is.

  16 april 2020

  Lees verder
 • Bericht over de Corona-crisis.

  Bericht over de Corona-crisis.

  De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor de hele samenleving.

   

  Ook de Raad voor plantenrassen doet er alles aan om te helpen verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Raad volgt de adviezen,...

  26 maart 2020

  Lees verder
 • Plantenpaspoort bij kwekersrechtaanvragen

  Wilt u plantmateriaal voor DUS-onderzoek opsturen naar Naktuinbouw? Zorg dan dat er een plantenpaspoort bij zit. Lees meer...

  19 maart 2020

  Lees verder
 • Van Gewascommissies naar Externe Gewas Experts

  In het DUS-onderzoek siergewassen geven gewascommissies adviezen over vergelijkers. Per 1 januari 2020 is de verantwoordelijkheid van de gewascommissies overgedragen van de Raad voor plantenrassen aan Naktuinbouw. Naktuinbouw formuleerde de taken en...

  19 maart 2020

  Lees verder
 • Wegwijs in kwekersrecht & toelatingsonderzoek

  Bent u nieuw in de wereld van kwekersrecht- en toelatingsonderzoek?  Benieuwd hoe u online uw kwekersrechtaanvraag in kunt dienen? Of hoe u een goede rasnaam kiest?

  In deze training krijgt u een algemeen beeld van Naktuinbouw als organisatie en...

  10 maart 2020

  Lees verder
 • UPOV Prisma vernieuwd

  Het online indienen van uw aanvragen in alle gewassen voor Nederlands kwekersrecht/toelating én tegelijkertijd kwekersrecht in een van de andere UPOV-landen, doet u gemakkelijk via de online module van UPOV; Prisma. Prisma is recent vernieuwd...

  09 maart 2020

  Lees verder
 • Brexit: de gevolgen voor verkeerspositie van groente- en landbouwgewassen: overgangsrecht van kracht

  Update 6 maart 2020

  Door de Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie. Vanaf dit moment wordt het VK beschouwd als een ‘derde land’. Hierdoor verandert (op termijn) onze handelsrelatie met het...

  09 maart 2020

  Lees verder
 • Gazette februari 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van februari 2020 gepubliceerd is.

  25 februari 2020

  Lees verder
 • Aanmeldtermijn aardappel

  Met dit bericht laat de Raad voor plantenrassen weten dat de aanmeldtermijn voor aardappelrassen - bij wijze van uitzondering - is verlengd van 15 december 2019 tot en met 31 januari 2020.

  Het gaat zowel om aanmeldingen ten behoeve van nationaal...

  24 januari 2020

  Lees verder
 • Speciale aandachtspunten voor Hennep aanvragen

  Wij attenderen u op de speciale aandachtspunten voor het indienen van Nationale Hennep aanvragen. 

  Via deze link worden deze aandachtpunten uitgelegd.

  16 januari 2020

  Lees verder
 • Reglement instandhouding en instandhouder 2019

  Samenvatting:

  Met deze beleidsnotitie wordt het beleid omtrent de controle van de instandhouding van een ras van een landbouw- of groentegewas gepubliceerd. De instandhouder heeft de verplichting om te zorgen dat de rassen die zijn opgenomen in het...

  09 januari 2020

  Lees verder
 • Tarieven 2020

  De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft de tarieven voor 2020 vastgesteld. Per 1 januari 2020 zijn deze tarieven van kracht.

  07 januari 2020

  Lees verder
 • Publicatie methodiekenonderzoek 2016

  Hierbij een paper die is gepubliceerd in Frontiers in Plant Science met de titel “Breeding has increased the Diversity of Cultivated Tomato in The Netherlands”. Conclusie is dat veredeling in het gewas tomaat niet heeft geleid tot genetische erosie...

  03 januari 2020

  Lees verder
 • Gazette december 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van november 2019 gepubliceerd is.

  17 december 2019

  Lees verder
 • Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van oktober 2019 gepubliceerd is.

  17 december 2019

  Lees verder
 • Hennep aanvragen

  Vanwege grote hoeveelheden SPAM waarmee ieder bedrijf te maken heeft is ook de Raad voor Plantenrassen een spamfilter actief. Dit kan er helaas voor zorgen dat ook sommige mails die betrekking hebben op Cannabis niet bij ons binnenkomen. Om ervoor...

  25 november 2019

  Lees verder
 • Gazette november 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van oktober 2019 gepubliceerd is.

  22 november 2019

  Lees verder
 • Wijziging werkwijze rondom overname DUS-rapport en technisch beschrijvingsblad

  Voor aanvragen voor toelating / kwekersrechtverlening waarbij de Raad gebruik maakt van het DUS-rapport van een andere UPOV-lidstaat, stuurt u vanaf nu alleen het ingevulde aanvraagformulier in. Voor deze aanvragen hoeft u geen Technisch...

  22 november 2019

  Lees verder
 • Verslag en presentaties van het aanvragersoverleg 13-11-2019

  Op 13 november jl. vond hetaanvragersoverleg van de Raad voor plantenrassen plaats. Voor dit overleg zijn alle kwekers en vermeerderaars uitgenodigd die via het Nederlandse systeem kwekersrecht en/of toelating tot de nationale rassenverkeerslijst...

  22 november 2019

  Lees verder
 • Agenda aanmeldersoverleg op 13 november om 13.30 uur

  Op 13 november a.s. om 13.30 vindt het aanmeldersoverleg van de Raad voor plantenrassen plaats.

  Wanneer u dit overleg wenst bij te wonen verzoek ik u (alsnog) om zich via deze link te registreren.

  Hieronder ontvangt u de agenda van het overleg.

   ...

  11 november 2019

  Lees verder
 • Beleidsstukken instandhouding en herregistratie van rassen van landbouw- en groentegewassen

  Bijgevoegd publiceert de Raad voor plantenrassen een tweetal concept documenten welke besproken en toegelicht zullen worden in het aanmeldersoverleg van 13 november a.s.

  Het betreft een concept beleleidsnotitie over:

  1. De instandhouding van rassen...
  05 november 2019

  Lees verder
 • Gazette oktober 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van september 2019 gepubliceerd is.

  21 oktober 2019

  Lees verder
 • Gazette september 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van augustus 2019 gepubliceerd is.

  23 september 2019

  Lees verder
 • Save the date aanmeldersoverleg op 13 november 2019

  Beste aanmelders,

   

  Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan een open aanmeldersoverleg van de Raad voor plantenrassen, dat wordt gehouden in de middag van 13 november a.s. in Roelofarendsveen.

   

  Enige tijd geleden hebben de Raad voor...

  19 september 2019

  Lees verder
 • Gazette september 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van september 2019 gepubliceerd is.

  20 augustus 2019

  Lees verder
 • Facturering aanvraagkosten

  Na overleg met de Belastingdienst factureert Naktuinbouw namens de Raad voor plantenrassen aanvraagkosten kwekersrecht en toelating zonder btw. Dit is ingegaan op 1 juli.

  De aanleiding van deze wijziging is de nieuw afgesloten...

  26 juli 2019

  Lees verder
 • Gazette juli 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juli 2019 gepubliceerd is.

  22 juli 2019

  Lees verder
 • Gazette juni 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juni 2019 gepubliceerd is.

  25 juni 2019

  Lees verder
 • Kwekersrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

  Wat is (inter)nationaal kwekersrecht?
  Bij wie en hoe kan ik kwekersrecht aanvragen? 
  Welke partijen spelen een rol bij het verlenen van kwekersrecht en waar staan zij voor?
  Hoe wordt kwekersrecht gehandhaafd?
  Deze 2-daagse opleiding beantwoordt al...

  18 juni 2019

  Lees verder
 • Thiram ontsmet zaad niet meer acceptabel

  Per 30 januari 2020 is het verboden om met thiram ontsmet zaad uit te zaaien. Daarom is vanaf nu het insturen van ontsmet zaad voor DUS-onderzoek verboden. 

  Voor al deze monsters geldt immers dat ze ook na januari 2020 uitgezaaid moeten kunnen...

  02 mei 2019

  Lees verder
 • Nieuwe gewassen beschikbaar voor het “Online aanmelden voor toelating en kwekersrecht”

  Voor de volgende gewassen zijn de technische beschrijvingsbladen (TQ’s) toegevoegd:

  Andijvie, Asperge, Aubergine, Bladcichorei, Boerenkool, Koolrabi, Knoflook, Peterselie, Prei, Pronkboon, Radijs, Savooienkool, Stamboon, Stokboon, Suikermais,...

  30 april 2019

  Lees verder
 • Gazette maart 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van maart 2019 gepubliceerd is.

  09 april 2019

  Lees verder
 • Onderzoek aan plantenrassen versterkt

  In het regeerakkoord is afgesproken dat Nederland zich in internationaal verband zal inzetten voor behoud en versterking van het kwekersrecht. Het onderzoek aan plantenrassen in Nederland is wereldwijd toonaangevend en is daarvoor van groot belang....

  26 maart 2019

  Lees verder
 • Wegwijs in kwekersrecht & toelatingsonderzoek

  Bent u nieuw in de wereld van kwekersrecht- en toelatingsonderzoek?  Benieuwd hoe u online uw kwekersrechtaanvraag in kunt dienen? Of hoe u een goede rasnaam kiest?

  In deze training krijgt u een algemeen beeld van Naktuinbouw als organisatie en de...

  25 maart 2019

  Lees verder
 • Nieuw! Online aanmelden voor toelating en kwekersrechtverlening

  Aanvragen voor toelating en kwekersrechtverlening in Nederland kunt u aanvragen via de CPVO-aanmeldmodule. De module wijst voor zich; stap voor stap loopt u de module door.

   

  Voor...

  07 maart 2019

  Lees verder
 • Gazette januari 2019

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van januari 2019 gepubliceerd is.

  07 februari 2019

  Lees verder
 • Gazette december 2018

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van december 2018 gepubliceerd is.

  20 december 2018

  Lees verder
 • Brexit: de gevolgen voor verkeerspositie van groente- en landbouwgewassen (herhaalde mededeling)

  Door de aankomende Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 30 maart 2019 geen lid meer van de Europese Unie. Vanaf dan wordt het VK beschouwd als een ‘derde land’. Hierdoor verandert onze handelsrelatie met het VK. Omdat de uitkomst van de...

  30 november 2018

  Lees verder
 • Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de rechter, deed op 23 oktober 2018 de uitspraak dat de opname van een plantenras in het private (commerciële) register van de KAVB een juridische norm stelt waaraan rechten kunnen worden ontleend.

  Dit...

  13 november 2018

  Lees verder
 • Brand your plant

  Evenement: als kweker of als veredelaar is belangrijk om je te onderscheiden in de markt. Wie is je doelgroep? Hoe kan je die het beste benaderen en waarom zou een consument jouw tomaat of plant kopen in plaats van die van een andere aanbieder? Kom...

  06 november 2018

  Lees verder
 • Gazette oktober 2018

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van oktober 2018 gepubliceerd is.

  23 oktober 2018

  Lees verder
 • Gewijzigde minimumnormen voor cultuur- en gebruikswaarde van rassen voor opname op de Nationale lijst voor landbouwgewassen.

  11 oktober 2018

  Lees verder
 • Save the date: 29 oktober - bijeenkomst over Next Level Sierteeltveredeling

  Beste veredelaar van sierteeltgewassen,

   

  De komende jaren moeten er steeds sneller nieuwe gewassen op de markt gebracht  worden om aan de eisen van de handel, de consument en de overheid te voldoen. De nieuwste impuls daartoe komt van minister...

  02 oktober 2018

  Lees verder

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6201

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina