Nieuws berichten

 • Gazette januari gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van januari 2023 is gepubiliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl 

  25 januari 2023

  Lees verder
 • Gazette van december gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van december 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl

  20 december 2022

  Lees verder
 • Wijziging in facturering en creditering DUS-onderzoekskosten

  Facturatiemoment onderzoekskosten voor nationale aanvragen wijzigt per 1 januari 2023

  Vanaf 1 januari volgt de Raad voor plantenrassen de systematiek van het CPVO voor het in rekening brengen van de onderzoekskosten.

  Dat betekent dat vanaf 1...

  19 december 2022

  Lees verder
 • Storing online aanmeldmodule

  Gisteren (donderdag 8 december) werd ons duidelijk dat de online aanmeldmodule voor registratie en kwekersrecht niet goed werkt waardoor niet langer online kon worden aangemeld. Samen met het CPVO en onze serviceprovider hebben we aan een oplossing...

  09 december 2022

  Lees verder
 • Gazette november gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van november 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl

  22 november 2022

  Lees verder
 • Uiterste betaaltermijn aanvragen herregistratie

  De Raad wilt u er aan herinneren dat 31 december 2022 de sluitingsdatum is voor aanvragen voor herregistratie. Uiterlijk op deze dag moeten de aanvraagkosten voor herregistratie ontvangen zijn en kan de Raad deze aanvragen accepteren.

  08 november 2022

  Lees verder
 • Toelichting tarieven 2023

  Toelichting bij tarieven Raad voor plantenrassen 2023 die zijn voorgesteld aan het Ministerie van LNV

   

  Indexering tarieven t.o.v. 2022

  Op alle tarieven van de Raad van 2022 is een indexatie toegepast van gemiddeld 5,0%. Dit geldt ook voor de...

  24 oktober 2022

  Lees verder
 • Gazette oktober gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van oktober 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl 

  17 oktober 2022

  Lees verder
 • Uitnodigingen voor het indienen van voorstellen methodiekenonderzoek zijn verstuurd

  De uitnodiging is verstuurd aan instituten/instellingen die in aanmerking komen voor het indienen van een projectvoorstel voor methodiekenonderzoek. 

  Het methodiekenonderzoek dient voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt...

  19 september 2022

  Lees verder
 • Gazette september 2022 gepubliceerd

  16 september 2022

  Hierbij het bericht dat de Gazette van september 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl 
   

  16 september 2022

  Lees verder
 • Storing is opgelost

  De storing waardoor mijnNaktuinbouw en het Nederlands Rassenregister niet meer toegankelijk waren is opgelost. 

  05 september 2022

  Lees verder
 • mijnNaktuinbouw en Nederlands rassenregister tijdelijk niet beschikbaar

  Zowel mijnNaktuinbouw als het Nederlands rassenregister zijn tijdelijk niet beschikbaar. Wij werken er hard aan dit probleem op te lossen

  31 augustus 2022

  Lees verder
 • Sancties tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland)

  Het ministerie van LNV heeft, in navolging van de Europese Unie, een sanctie tegen Rusland en Belarus opgelegd.

  Het ministerie heeft de Raad voor plantenrassen geadviseerd om hierin het nationale beleid te volgen, en de sanctie over te nemen.

  De...

  22 augustus 2022

  Lees verder
 • Wijziging samenstelling Raad voor plantenrassen

  Hieronder een overzicht van de wijzigingen in de samenstellingen, ingang per 1 juli 2022;

  ...
    Voorzitter Plaatsvervangend secretaris Tuinbouwgewassen Landbouwgewassen Adviescommissie Rassenlijst Bomen
  Afgetreden
  07 juli 2022

  Lees verder
 • Aanmeldersoverleg van 1 september gaat niet door

  Het geplande aanmeldersoverleg van 1 september gaat niet door en wordt verzet naar het voorjaar. De reden hiervoor is dat er voor diverse agendapunten pas aan het eind van het jaar goede ontwikkelen te verwachten zijn.

  Te zijner tijd ontvangt u van...

  06 juli 2022

  Lees verder
 • Overdracht voorzitterschap

  Op 16 juni heeft Lous van Vloten-Doting afscheid genomen als voorzitter van de Raad voor plantenrassen.
  Het stokje is overgedragen aan de heer Harmen Harmsma.  

  Lous heeft vanaf 2006 t/m juni 2022 het voorzitterschap met veel kennis en kunde...

  04 juli 2022

  Lees verder
 • Vooraankondiging herregistratie 2022

  Herregistratie 2022

  Hierbij  informeren wij u over het proces voor herregistratie van dit jaar. In september ontvangt u via de mail een brief met daarin de rassen die in aanmerking komen voor herregistratie. Dit jaar betreft dit de rassen die zijn...

  15 juni 2022

  Lees verder
 • Gazette mei 2022 gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van mei 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl

  24 mei 2022

  Lees verder
 • Gazette april 2022 gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van april 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl

  21 april 2022

  Lees verder
 • Aanvragersoverleg 2022

  Aanvragersoverleg 2022

  Namens de secretaris van de Raad voor plantenrassen stuur ik u een Save the Date voor het aanvragersoverleg.
  Dit overleg vindt plaats op donderdag 1 september van 10.00 tot 12.00 uur. Het uitgangspunt is om het...

  31 maart 2022

  Lees verder
 • Jaarverslag 2021

  Hierbij treft u het jaarverslag over het jaar 2021 van de Raad voor plantenrassen.
  Het jaarverslag kunt u hier lezen. 

  28 maart 2022

  Lees verder
 • Eindrapportage 2021 methodiekenonderzoek

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van...

  28 maart 2022

  Lees verder
 • Gazette maart 2022 gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van maart 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl

  21 maart 2022

  Lees verder
 • Nieuwe versie van de CPVO explanatory notes voor het toetsen van rasbenamingen

  De explanatory notes van het CPVO voor de naamgeving van rassen zijn in overleg met lidstaten en bedrijfsleven recent gereviseerd. Sinds 1 januari is deze nieuwe versie van kracht.
  Hierdoor is het voor de bedrijven duidelijker wat er wel of niet...

  02 februari 2022

  Lees verder
 • Update toegelaten fruitrassen in FRUMATIS

  De in de EU toegelaten fruitrassen zijn opgenomen in Frumatis
  Het bestand van 2021 met de toegelaten Nederlandse fruitrassen is daarin opgenomen.

  02 februari 2022

  Lees verder
 • Update opstanden bosbouw in FOREMATIS

  De in de EU geregistreerde bosbouwopstanden zijn opgenomen in Forematis.
  Het bestand van 2021 met de toegelaten Nederlandse bosbouwopstanden is daarin opgenomen.

  02 februari 2022

  Lees verder
 • Gazette januari 2022 gepubliceerd

  Hierbij het bericht dat de Gazette van januari 2022 is gepubliceerd. 
  Als er vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met teamsupport@rasraad.nl
   

  19 januari 2022

  Lees verder
 • Overzicht ingediende aanvragen Herregistratie

  Onder de button Herregistratie is het onderdeel "Ingediende aanvragen" toegevoegd.
  Hier vindt u een overzicht van alle ingediende aanvragen voor herregistratie.
  U kunt per ras terug vinden door welk bedrijf er herregistratie is aangevraagd.
  Elke...

  28 december 2021

  Lees verder
 • Tarieven 2022

  De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft de tarieven voor 2022 vastgesteld.
  Per 1 januari 2022 zijn deze tarieven van kracht.

  27 december 2021

  Lees verder
 • Gazette december 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van december 2021 gepubliceerd is. 

  22 december 2021

  Lees verder
 • Uiterste aanmeldtermijn voor herregistratie

  Beste instandhouder,

   

  Tijdens het aanmeldersoverleg van de Raad voor plantenrassen van 2 september jl. werd de vraag gesteld hoe de Raad omgaat met aanvragen voor herregistratie die buiten de uiterste aanmeldtermijn van 31 december 2021 worden...

  25 november 2021

  Lees verder
 • Gazette november 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van november 2021 gepubliceerd is.

  16 november 2021

  Lees verder
 • Gazette oktober 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van oktober 2021 gepubliceerd is.

  22 oktober 2021

  Lees verder
 • Herregistratie gaat van start in 2022

  Herregistratie is een wettelijke taak die de Raad voor plantenrassen vanaf 2022 actief gaat uitvoeren. De registratie van groente- en landbouwrassen loopt volgens de wet na tien jaar af. De raad geeft vanaf...

  01 oktober 2021

  Lees verder
 • Gazette september 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van september 2021 gepubliceerd is.

  20 september 2021

  Lees verder
 • Methodiekenonderzoek 2022 Raad voor plantenrassen

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van...

  09 september 2021

  Lees verder
 • Agenda aanvragersoverleg 2021

  Op donderdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur wordt het aanvragersoverleg gehouden. Gezien de huidige stand van zaken rond Corona zal het overleg plaatsvinden via MS Teams. 

   

  Onderwerpen ter bespreking

  Het belangrijkste onderdeel van het...

  30 augustus 2021

  Lees verder
 • Gazette augustus 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van augustus 2021 gepubliceerd is.

  19 augustus 2021

  Lees verder
 • Save the Date aanvragersoverleg 2021

  Aanvragersoverleg 2021

  Namens de secretaris van de Raad voor plantenrassen stuur ik u een Save the Date voor het aanvragersoverleg. Dit overleg vindt plaats op donderdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur. De vorm van het aanvragersoverleg zal...

  03 augustus 2021

  Lees verder
 • Gazette juli 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juli 2021 gepubliceerd is.

  26 juli 2021

  Lees verder
 • Eindrapportage methodiekenonderzoek 2020

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van...

  08 juli 2021

  Lees verder
 • Gazette juni 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van mei 2021 gepubliceerd is.

  08 juli 2021

  Lees verder
 • Gazette mei 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van mei 2021 gepubliceerd is.

  17 mei 2021

  Lees verder
 • Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

  Vijf hoofdrolspelers op het gebied van Intellectueel Eigendom IE (in het Engels Intellectual Property IP) hebben hun krachten op unieke wijze gebundeld in een gezamenlijke campagne over de voordelen van bescherming van IE / IP.  Dit zijn: EZ, RVO,...

  30 april 2021

  Lees verder
 • Het VK is nu equivalent verklaard!

  De EU heeft eind maart 2021 bekend gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk (VK) is erkend als equivalent land. Wanneer een land buiten de EU (een zogeheten ‘derde land’) equivalent wordt verklaard betekent dit dat de instanhoudingscontroles door de...

  28 april 2021

  Lees verder
 • Gazette april 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van april 2021 gepubliceerd is.

  23 april 2021

  Lees verder
 • Bestaande EU-kwekersrechten zijn nu ook geldig verklaard in het Verenigd Koninkrijk (VK).

  Dit bericht gaat specifiek over rassen met Europees kwekersrecht. De Raad voor plantenrassen is verantwoordelijk voor Nederlands kwekersrecht (en/of toelating). We hebben toch besloten om onderstaand bericht over Europees kwekersrecht en de gevolgen...

  23 maart 2021

  Lees verder
 • Gazette maart 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van maart 2021 gepubliceerd is.

  18 maart 2021

  Lees verder
 • Aan alle instandhouders in het Verenigd Koninkrijk (VK) met rassen in het Nederlands RassenRegister (NRR)

  Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) uiteindelijk verlaten op 31 december 2020. In 2020 was een een overgangsrecht van kracht tot 31 december 2020. In deze periode waren alle EU-reguleringen en wetten nog van kracht voor het VK....

  05 maart 2021

  Lees verder
 • Gazette februari 2021

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van februari 2021 gepubliceerd is.

  05 maart 2021

  Lees verder
 • Nieuw aanvraagformulier voor aanvragen voor toelating en kwekersrechtverlening in Nederland

  Eerder meldden we al dat vanaf 1 maart de gewijzigde regeling voor bedrijfsproeven ingaat. Het aanvraagformulier is aangepast zodat u bij het indienen van uw aanvraag voor toelating direct de informatie over de bedrijfsproef kunt invullen. Wilt u...

  27 februari 2021

  Lees verder
 • Het kwekersrecht bij een faillissement van de kwekersrechthouder

  Vraag: wat moet er gebeuren als er een kwekersrechthouder in het Nederlands RassenRegister (NRR) staat die inmiddels failliet verklaard is?

  Blijft het kwekersrecht dan toch nog geldig voor dit bedrijf of gebeurt er iets anders?

  Antwoord:

  12 januari 2021

  Lees verder
 • Tarieven 2021

  Met dit bericht ontvangt u de tarieven van de Raad voor plantenrassen voor het jaar 2021. Deze tarieven zijn goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  31 december 2020

  Lees verder
 • Gazette december 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van december 2020 gepubliceerd is.

  24 december 2020

  Lees verder
 • Registratie van tulpen en andere bol- en knolgewassen met of zonder kwekersrecht in Nederland

  In dit artikel behandelen we de verschillende vormen van registratie voor de Nederlandse bloembollensector.

  15 december 2020

  Lees verder
 • Update Brexit

  De gevolgen voor verkeerspositie van groente-, fruit-, landbouwgewassen en teeltmateriaal van bosbouwgewassen: beëindiging van overgangsrecht op 31 december 2020.

  Lees hier het volledige bericht.

  Update 15 december 2020

  15 december 2020

  Lees verder
 • Gazette november 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van november 2020 gepubliceerd is.

  17 november 2020

  Lees verder
 • Wijziging TQ Boon

  Het CPVO-protocol is aangepast. Er zijn daarom een aantal wijzigingen in de Technische Vragenlijst (TQ) voor boon.

  Wat is er gewijzigd?

  Aan de TQ Boon is het volgende kenmerk toegevoegd:

  • 23. Pod: intensity of ground colour

  Waar vindt u de TQ?...
  03 november 2020

  Lees verder

 • Gazette oktober 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van oktober 2020 gepubliceerd is.

  19 oktober 2020

  Lees verder
 • Wijziging TQ Lelie

  Er zijn een aantal kenmerken toegevoegd aan de TQ Lelie, kenmerk 14, 37 en 39.
  Dit om het zoeken naar vergelijkers makkelijker te maken.
  Ook zijn er twee hybride groepen toegevoegd bij vraag 07.04.02.
  Dit zijn de groepen : "Oriental hybrid x trumped...

  16 oktober 2020

  Lees verder
 • Rechtzaak brengt verwarring Greenity

  16 oktober 2020

  Lees verder
 • Dien tijdig uw aanvraag voor toelating en/of kwekersrecht in

  Voor elk gewas waarvoor een aanvraag wordt ingediend bij de Raad voor plantenrassen, geldt er een uiterste aanvraagdatum.
  Dit houdt in dat op deze datum het aanvraagformulier, de TQ (technische beschrijving) en de betaling van de aanvraagkosten...

  08 oktober 2020

  Lees verder
 • Toegankelijkheid website

  De Raad voor plantenrassen wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

   

  Wat is een toegankelijke website?

  Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen...

  24 september 2020

  Lees verder
 • Gazette september 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van september 2020 gepubliceerd is.

  24 september 2020

  Lees verder
 • Verlenging indieningstermijn methodiekenprojecten 2021

  Om potentiële indieners van methodieken projecten 2021 meer tijd te geven om een project in te dienen, is besloten om de indieningstermijn te verlengen van 3 oktober naar 25 oktober.

  Voor meer informatie zie het eerder gepubliceerde bericht.

  18 september 2020

  Lees verder
 • Update Brexit 10 september 2020

  Brexit: de gevolgen voor verkeerspositie van groente- en landbouwgewassen: overgangsrecht van kracht

   

  Door de Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie. Vanaf dit moment wordt het VK beschouwd...

  10 september 2020

  Lees verder
 • methodiekenonderzoek 2021 Raad voor plantenrassen

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van...

  10 september 2020

  Lees verder
 • Wijzigen TQ Artisjok

  Het CPVO protocol van Artisjok is aangepast, daarom is er een wijziging in de technische vragenlijst (TQ) aangebracht.

  Wat is er gewijzigd?

  Kenmerk 41 is toegevoegd.
   

  U vindt de aangepaste TQ op de website van de Raad voor plantenrassen....

  25 augustus 2020

  Lees verder
 • Wijziging FAQ's Hennep

  Er zijn speciale aandachtspunten van toepassing voor het indienen van hennepaanvragen.

  In het schema FAQ’s worden deze uitgelegd. De FAQ’s zijn gewijzigd, de wijzigingen zijn:
  - De volgorde van de FAQ’s is gegroepeerd, waardoor de samenhang...

  20 augustus 2020

  Lees verder
 • Wijzigingen TQ Erwt/Peul

  Het CPVO protocol van Erwt/Peul is aangepast, daarom zijn er een aantal wijzigingen in de technische vragenlijst (TQ) aangebracht.

  Wat is er gewijzigd?

  Kenmerk 37, hier is nummer 2 aangepast in nummer 9.
  Kenmerk 56.1 is aangepast in 56. .

  U vindt...

  18 augustus 2020

  Lees verder
 • Gazette augustus 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van augustus 2020 gepubliceerd is.

  18 augustus 2020

  Lees verder
 • Publiceren rasbeschrijvingen

  Vanaf 15 juni 2020 kunnen rasbeschrijvingen online gedownload worden via het Nederlands Rassenregister. Dit is een onderdeel van de website van de Raad voor plantenrassen. Rasbeschrijvingen van ingeschreven rassen zijn openbare informatie.
  Lees hier...

  17 augustus 2020

  Lees verder
 • Wijzigingen diverse TQ's 

  De CPVO-protocollen van spinazie, meloen, tomaat en tomaat onderstam zijn gewijzigd. 
  Dit is doorgevoerd in de Technische Vragenlijsten (TQ’s) van de Raad voor plantenrassen.

  Wat is er gewijzigd?

  Spinazie
  Resistentie...

  13 augustus 2020

  Lees verder
 • Aanvragersoverleg najaar 2020 en stand van zaken invoering herregistratie

  Vorig jaar was er een aanvragersoverleg voor iedereen die nationale toelating en/of kwekersrecht aanvraagt bij de Raad voor plantenrassen.
  Dit overleg gaat in het najaar van...

  13 augustus 2020

  Lees verder
 • Revisie Technische Vragenlijsten (TQ's)

  Bij het indienen van een aanvraag voor toelating en/of kwekersrecht is het invullen van een Technische Vragenlijst (Technical Questionnaire, TQ) verplicht. Deze TQ’s bevatten belangrijke informatie voor de inrichting van de DUS-proeven en een...

  03 augustus 2020

  Lees verder
 • Gazette juli 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juli 2020 gepubliceerd is.

  24 juli 2020

  Lees verder
 • Rasbeschrijvingen nu op deze website

  Upgrade Nederlands Rassenregister: vanaf 15 juni zijn de rasbeschrijvingen gekoppeld aan de rassen die in het NRR zijn opgenomen. In het vervolg kun je vanuit het NRR met een paar muisklikken naar de rasbeschrijving en/of de bijbehorende foto.

  Op...

  23 juni 2020

  Lees verder
 • Gazette juni 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van juni 2020 gepubliceerd is.

  18 juni 2020

  Lees verder
 • Nieuwe TQ boerenkool, bladkool

  In verband met de wijziging van groenteclassificaties en de noodzaak om rassen van palmkool en tronchuda te registreren, is er een nieuwe technische vragenlijst ontwikkeld. Deze TQ kunt u gebruiken voor zowel boerenkool, als palmkool, als tronchuda....

  11 juni 2020

  Lees verder
 • Wijziging inlevereisen asperge (vegetatief vermeerderd)

  De inlevereisen voor het DUS-onderzoek voor het gewas asperge zijn aangepast. De inzendperiode voor het identiteitsmateriaal is aangepast naar 15-31 mei.

  28 mei 2020

  Lees verder
 • Mededelingen

  Vanaf heden zullen de brieven over besluiten en beschikkingen van de Raad uitsluitend via de mail verzonden worden naar de aanvrager en/of gemachtigde. Het gaat hierbij om:

  • alle officiële documenten rond toelating en/of kwekersrechtverlening van...
  28 mei 2020

  Lees verder
 • Veranderingen in de classificaties van diverse groentegewassen in de EU-common catalogue

  In juli 2019 is de EU uitvoeringsrichtlijn 2019/990 van kracht geworden. Kortweg komt dit hier op neer dat diverse common names van gewassen en gewasgroepen zijn gewijzigd, toegevoegd of juist vervallen. In een aantal gevallen leidt dit tot...

  28 mei 2020

  Lees verder
 • Gazette mei 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van mei 2020 gepubliceerd is.

  25 mei 2020

  Lees verder
 • Wijziging inlevereisen venkel

  De inlevereisen voor het DUS-onderzoek voor het gewas venkel zijn aangepast. Houd u hier rekening mee als u uw aanvragen indient. De uiterste aanvraagdatum is gewijzigd naar 1 maart en de inzendtermijn voor het identiteitsmateriaal is aangepast naar...

  04 mei 2020

  Lees verder
 • Start herregistratie uitgesteld

  In het aanvragersoverleg van 13 november 2019 werd aangekondigd dat de procedure voor herregistratie van landbouw- en groenterassen zou starten in 2020. Deze invoering is inmiddels uitgesteld, waarbij gestreefd wordt naar invoering in 2021. De reden...

  24 april 2020

  Lees verder
 • Vervolgproject ´rasafstanden tulp´ verplaatst naar 2021

  Mede door de aanbevelingen uit het aanvragersoverleg van 13 november 2019 heeft de Raad voor plantenrassen besloten om voor 2020 een subsidie te verlenen aan het methodiekenproject “beleid minimum rasafstanden tulp”. Helaas hebben we onlangs moeten...

  21 april 2020

  Lees verder
 • Gazette april 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van april 2020 gepubliceerd is.

  16 april 2020

  Lees verder
 • Gazette maart 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van maart 2020 gepubliceerd is.

  16 april 2020

  Lees verder
 • Bericht over de Corona-crisis.

  Bericht over de Corona-crisis.

  De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor de hele samenleving.

   

  Ook de Raad voor plantenrassen doet er alles aan om te helpen verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Raad volgt de adviezen,...

  26 maart 2020

  Lees verder
 • Plantenpaspoort bij kwekersrechtaanvragen

  Wilt u plantmateriaal voor DUS-onderzoek opsturen naar Naktuinbouw? Zorg dan dat er een plantenpaspoort bij zit. Lees meer...

  19 maart 2020

  Lees verder
 • Van Gewascommissies naar Externe Gewas Experts

  In het DUS-onderzoek siergewassen geven gewascommissies adviezen over vergelijkers. Per 1 januari 2020 is de verantwoordelijkheid van de gewascommissies overgedragen van de Raad voor plantenrassen aan Naktuinbouw. Naktuinbouw formuleerde de taken en...

  19 maart 2020

  Lees verder
 • Wegwijs in kwekersrecht & toelatingsonderzoek

  Bent u nieuw in de wereld van kwekersrecht- en toelatingsonderzoek?  Benieuwd hoe u online uw kwekersrechtaanvraag in kunt dienen? Of hoe u een goede rasnaam kiest?

  In deze training krijgt u een algemeen beeld van Naktuinbouw als organisatie en...

  10 maart 2020

  Lees verder
 • UPOV Prisma vernieuwd

  Het online indienen van uw aanvragen in alle gewassen voor Nederlands kwekersrecht/toelating én tegelijkertijd kwekersrecht in een van de andere UPOV-landen, doet u gemakkelijk via de online module van UPOV; Prisma. Prisma is recent vernieuwd...

  09 maart 2020

  Lees verder
 • Brexit: de gevolgen voor verkeerspositie van groente- en landbouwgewassen: overgangsrecht van kracht

  Update 6 maart 2020

  Door de Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie. Vanaf dit moment wordt het VK beschouwd als een ‘derde land’. Hierdoor verandert (op termijn) onze handelsrelatie met het...

  09 maart 2020

  Lees verder
 • Gazette februari 2020

  Hierbij laten wij u weten dat de Gazette van februari 2020 gepubliceerd is.

  25 februari 2020

  Lees verder
 • Aanmeldtermijn aardappel

  Met dit bericht laat de Raad voor plantenrassen weten dat de aanmeldtermijn voor aardappelrassen - bij wijze van uitzondering - is verlengd van 15 december 2019 tot en met 31 januari 2020.

  Het gaat zowel om aanmeldingen ten behoeve van nationaal...

  24 januari 2020

  Lees verder
 • Speciale aandachtspunten voor Hennep aanvragen

  Wij attenderen u op de speciale aandachtspunten voor het indienen van Nationale Hennep aanvragen. 

  Via deze link worden deze aandachtpunten uitgelegd.

  16 januari 2020

  Lees verder
 • Reglement instandhouding en instandhouder 2019

  Samenvatting:

  Met deze beleidsnotitie wordt het beleid omtrent de controle van de instandhouding van een ras van een landbouw- of groentegewas gepubliceerd. De instandhouder heeft de verplichting om te zorgen dat de rassen die zijn opgenomen in het...

  09 januari 2020

  Lees verder
 • Tarieven 2020

  De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft de tarieven voor 2020 vastgesteld. Per 1 januari 2020 zijn deze tarieven van kracht.

  07 januari 2020

  Lees verder
 • Publicatie methodiekenonderzoek 2016

  Hierbij een paper die is gepubliceerd in Frontiers in Plant Science met de titel “Breeding has increased the Diversity of Cultivated Tomato in The Netherlands”. Conclusie is dat veredeling in het gewas tomaat niet heeft geleid tot genetische erosie...

  03 januari 2020

  Lees verder

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina