methodiekenonderzoek 2021 Raad voor plantenrassen

10 september 2020

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van plantenrassen op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit Methodieken-onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling van de best beschikbare technieken voor een efficiënte uitvoering van het onderzoek voor kwekersrechtverlening en toelating zodat Nederland zijn leidende positie op dit gebied kan behouden.

 

Het onderzoek kan gaan om de ontwikkeling van nieuwe technieken maar ook om de verbetering van

bestaande technieken. Het kan gaan om feitelijk onderzoek, maar het kan ook gaan om het ontwikkelen van middelen waarmee het de aanvrager gemakkelijker wordt gemaakt om aanvraagformulieren in te vullen of om het ontwikkelen van systemen waarmee handhaving van het kwekersrecht verbeterd kan worden. Iedere organisatie of instelling die zich direct of indirect bezig houdt op het gebied van plantenrassenonderzoek ten behoeve van kwekersrecht en toelating kan onderzoeksvoorstellen indienen.

 

Procedure

Naktuinbouw dient hierbij als regisserende en inventariserende organisatie en draagt zorg voor voorlegging van de projectvoorstellen aan de Raad. De Raad beoordeelt de voorstellen - bij goedkeuring wijst de Raad een organisatie aan voor de uitvoering ervan en stelt de Raad (een deel van) de financiële middelen ter beschikking. De Raad bewaakt de voortgang en de tussen – en eindrapportages.

 

De projecten hebben meestal een looptijd van één of twee jaar met een budget dat ligt tussen de € 5.000 en (maximaal) € 50.000. In totaal is voor 2021 ca. € 280.000 beschikbaar.

 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om uiterlijk 3 oktober 2020 een kort projectvoorstel (zie bijlage) met bijbehorend budget in te dienen bij de Raad voor plantenrassen, t.a.v. de heer C.J.A. Groenewoud, secretaris van de Raad. c.j.a.groenewoud@raadvoorplantenrassen.nl

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina