Opschoning Nederlands Rassenregister Landbouwgewassen (afvoer van de Nationale Lijst)

14 april 2015

 Het verhandelen van teeltmateriaal van landbouwrassen is gebaseerd op de toelating van het ras in één van de EU-lidstaten en de daarop volgende opname in de EU-Rassenlijst.
In Nederland zijn deze rassen toegelaten op basis van een besluit van de Raad voor plantenrassen. Voor de afvoer van rassen van het Nederlands Rassenregister is de Raad voor plantenrassen afhankelijk van de informatie die de bedrijven verstrekken. In de Nederlandse systematiek worden na toelating geen verdere kosten in rekening gebracht aan de aanvrager of instandhouder. Nederland kent geen zogenaamde Annual Fee (jaarcijns). Hierdoor is er geen regelmatige aanleiding voor bedrijven om te controleren of de toegelaten rassen nog moeten blijven staan op de Nationale Lijst. Uit reacties bij het opvragen van monsters blijkt het regelmatig voor te komen dat er nog rassen op de Nationale Lijst staan die in feite niet meer beschikbaar zijn.

Overzicht

Besloten is om eens in de tien jaar de bedrijven een overzicht te sturen van alle rassen die voor hun bedrijf in Nederland geregistreerd zijn. Bij de collega’s van de NAK is nagegaan welke rassen nog in de keuringsadministratie voorkomen. Vervolgens is in de afgelopen maanden bij de bedrijven geïnventariseerd welke rassen geschrapt kunnen worden omdat ze niet meer in stand worden gehouden. In eerste instantie richten we ons op de zaadvermeerderde gewassen. Aardappelen volgt hierna.
 

Gazette

Graag attenderen we u erop dat het resultaat van deze inventarisatie is gepubliceerd in de Gazette van maart 2015. Zonder reactie van oude of nieuwe instandhouders worden de gepubliceerde rassen over drie maanden afgevoerd van de Nationale Lijst. Een compleet overzicht van de rassen op de Nationale Lijst is te vinden via Rassenregister.

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6137

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

Ga naar de contactpagina