Publicatie ten aanzien van beleid van de Raad

06 november 2017

Het kan bij een kwekersrechtaanvraag voorkomen dat de Raad voor plantenrassen nadere informatie wenst in te winnen omtrent de nieuwheid van het kandidaatras. Deze nadere informatie kan bijvoorbeeld gewenst zijn als uit een handelsfactuur blijkt dat het ras  langer dan één jaar voor de aanvraagdatum is verhandeld, bijvoorbeeld via de veiling. In dergelijke gevallen wil de Raad de mogelijkheid hebben om nadere informatie over dergelijke handelstransacties op te vragen bij het betreffende handelsintermediair om zo de feitelijke gegevens te kunnen verzamelen die noodzakelijk zijn om te kunnen beslissen op de aanvraag. Indien de Raad nadere informatie noodzakelijk acht kan de Raad de aanvrager verzoeken om kopieën van de originele handelsdocumenten te overleggen. Daarnaast kan de Raad de aanvrager verzoeken om De Raad te machtigen om informatie omtrent eventuele handelstransacties op te vragen bij diegenen die betrokken zijn geweest bij de handelstransacties of bij het betreffende handelsintermediair.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Gazette van de Raad voor plantenrassen van oktober 2017 en treedt de dag na publicatie in werking. 

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6137

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina