Save the date aanmeldersoverleg op 13 november 2019

19 september 2019

Beste aanmelders,

 

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan een open aanmeldersoverleg van de Raad voor plantenrassen, dat wordt gehouden in de middag van 13 november a.s. in Roelofarendsveen.

 

Enige tijd geleden hebben de Raad voor plantenrassen en Naktuinbouw besloten om de afstemming met het bedrijfsleven over kwekersrecht en rassenregistratie te splitsen in twee afzonderlijke overleggen. Op deze wijze worden de diverse onderwerpen geagendeerd en besproken daar waar ze thuishoren:

Een Aanmeldersoverleg voor iedereen die gebruik maakt van het Nederlandse systeem om een plantenras te registreren of nationaal kwekersrecht aan te vragen onder verantwoordelijkheid van de Raad voor plantenrassen. Hiertoe wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Hierin komt met name de administratieve en procedurele afhandeling van de aanmeldingen aan de orde.
De Adviescommissie Rassenonderzoek waar technische kwesties met betrekking tot DUS onderzoek onder verantwoordelijkheid van Naktuinbouw aan de orde komen.  Deze Adviescommissie is besloten en heeft een vast aantal hiertoe aangewezen leden.  Het referentiekader en de samenstelling van de bestaande Adviescommissie Rassenonderzoek worden met ingang van 1 januari 2020 aangepast.

 

Tijdens het Aanmeldersoverleg op 13 november a.s. wordt in ieder geval ingegaan op:

Korte introductie over het hoe en waarom van dit aanmeldersoverleg
Beleid m.b.t. herregistratie van landbouw- en groentegewassen na verloop van registratietermijn van 10 jaar (toelichting door Rvp)
Digitaal aanmelden van nationale aanmeldingen (website Rvp), aanmeldingen Communautair kwekersecht (CPVO-module) en kwekersrecht in UPOV landen (UPOV-module)
Toelichting methodiekenproject minimum rasafstanden tulp

 

Daarnaast is er ook van uw kant gelegenheid om agendapunten in te brengen, liefst voorafgaand aan het overleg. Een definitieve agenda wordt toegestuurd aan alle aanmelders ca. 10 dagen voorafgaand aan het overleg.

 

Mocht u willen deelnemen aan het overleg dan kunt u zich inschrijven via de deze link.

 

Wij wijzen u er op dat de bijeenkomst in het Nederlands wordt gehouden.

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina