Start herregistratie uitgesteld

24 april 2020

In het aanvragersoverleg van 13 november 2019 werd aangekondigd dat de procedure voor herregistratie van landbouw- en groenterassen zou starten in 2020. Deze invoering is inmiddels uitgesteld, waarbij gestreefd wordt naar invoering in 2021. De reden is dat er, onder meer in het aanvragersoverleg, een aantal belangrijke vragen naar voren kwamen. Onder meer werd aangedrongen op een attendering naar het bedrijfsleven van rassen die in aanmerking komen voor herregistratie. Ook werd aandacht gevraagd voor de positie van amateurrassen. Daarnaast moesten nog een aantal (IT-)technische zaken worden opgelost. De uitvoering hiervan werd (indirect) ook vertraagd door het uitbreken van de corona-crisis.

 

Streefdatum en berichtgeving

Daarom is inmiddels besloten om te streven naar invoering in 2021. Uiteraard zal het betrokken bedrijfsleven tijdig en in detail op de hoogte worden gesteld van de verdere ontwikkelingen en de benodigde acties. Naar verwachting zal deze verdere berichtgeving plaatsvinden in de tweede helft van 2020.

 

Achtergrond herregistratie

De Raad voor plantenrassen gaat de instandhouders van plantenrassen in de sectoren Landbouw en Groente verzoeken om hun ras – na afloop van de wettelijke registratietermijn van 10 jaar – opnieuw te registreren. Op deze wijze worden de instandhouders gedwongen om eens in de 10 jaar stil te staan bij de vraag of zij de registratie van het betreffende ras in het NRR willen handhaven of niet. Bijkomend voordeel is dat hierdoor een schoon rassenregister ontstaat waarin enkel actuele gegevens omtrent rassen en hun instandhouders worden vermeld. Herregistratie is een wettelijke verplichting die echter in Nederland tot nu toe niet is ingevoerd. Het is daarom belangrijk dat deze situatie gerepareerd wordt. NB: alle EU-lidstaten die belangrijk zijn voor de genoemde sectoren kennen een vorm van herregistratie. De invoering hiervan vereist echter een aanzienlijke inspanning, zowel in het ontwikkelen van werkbare procedures als in de (technologische) uitvoering ervan. Naar verwachting zal een herregistratietarief van € 215 gerekend gaan worden per ras dat in aanmerking komt voor herregistratie.

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina