Update Brexit 10 september 2020

10 september 2020

Brexit: de gevolgen voor verkeerspositie van groente- en landbouwgewassen: overgangsrecht van kracht

 

Door de Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie. Vanaf dit moment wordt het VK beschouwd als een ‘derde land’. Hierdoor verandert (op termijn) onze handelsrelatie met het VK. De uitkomst van de verdere Brexit-onderhandelingen en de ratificatie/bekrachtiging van de uitkomst van deze onderhandelingen zijn nog zeer onzeker. Ondanks dat willen wij u, na onze eerdere berichten op deze website, toch op de hoogte blijven houden van de recente ontwikkelingen over het effect van de Brexit op de verkeerspositie van plantenrassen.

 

Gevolg voor rassen in de Common Catalogue: er is een overgangsrecht. Dit betekent dat in 2020 de bestaande handelsrelatie tussen VK en EU nog van kracht is.

Rassen van groente- en landbouwgewassen die uitsluitend via de Nationale lijst van het VK op de Common Catalogue zijn geplaatst, worden hier, na de Brexit, uit verwijderd. Dit vindt vermoedelijk plaats per 31 december 2020. Hierdoor is extra aandacht nodig voor de toekomstige Europese verkeerspositie van deze rassen. Er is echter een overgangsrecht ingesteld, waarin de bestaande handelsrelatie nog van kracht is. Dit overgangsrecht is geldig van 31 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De situatie daarna is nog niet duidelijk.

 

Heeft u rassen die al zijn toegelaten via het VK en wilt u deze rassen blijven verhandelen binnen de EU?

Dan moet het ras vóór 31 december 2020 in één van de (resterende) EU-lidstaten zijn toegelaten én in één van de lidstaten in stand worden gehouden. Is dit niet het geval dan kan uw ras vanaf 1 januari 2021 niet meer verhandeld worden in de EU. Het is dus belangrijk om tijdig (uiterlijk 1 oktober 2020) een verzoek in te dienen voor toelating tot één van de andere EU-lidstaten via een overnameverzoek. In 2020 is, naast overname van DUS-rapporten, óók overname van de uitkomsten van het CGO-onderzoek uit het VK nog mogelijk.

 

Hoe gaat de Brexit verder?

Hoe het Brexit-dossier zich verder ontwikkelt, wordt met de dag onvoorspelbaarder. Dit bericht is gebaseerd op wat wij nu weten. In de komende maanden onderhandelen de EU en het VK over de precieze uitwerking van de Brexit. Deze onderhandelingen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn afgerond. Van diverse kanten wordt betwijfeld of dit gaat lukken. Het risico op een zogeheten ‘harde Brexit’ (dus zonder verdere afspraken) is zelfs weer sterker aanwezig.

 

Hoe gaat het verder met de instandhouding van mijn Engelse rassen?

De wet schrijft voor dat instandhouding moet plaatsvinden in een EU-lidstaat, óf in een zogeheten ‘Equivalent Land’. Het is nog niet bekend of het VK straks (vanaf 1 januari 2021) gezien wordt als een ‘Equivalent Land’. Ook dit is afhankelijk van de uitkomst van de lopende onderhandelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven om de instandhouding op de juiste manier uit te voeren. Dit betekent dat de bedrijven zelf moeten zorgen voor instandhouding in een EU-lidstaat of in een equivalent land.

 

Zo regelt u een overnameverzoek

U doet dit door uiterlijk 1 oktober 2020 schriftelijk een verzoek in te dienen bij de Raad voor plantenrassen:

 

Wij adviseren u om via teamsupport@rasraad.nl contact op te nemen met de Raad.

 

 Bij de aanmelding voegt u toe:

  1. Een verzoek tot overname van het betreffende D.U.S.-rapport.
  2. Informatie over de instandhouder
  3. Indien aanwezig de TQ
  4. Voor landbouwgewassen: het bewijs waaruit blijkt dat het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek (CGO) van het ras in het VK destijds met een positief resultaat is afgerond. Dit bewijs kan bijvoorbeeld het toelatingsbesluit van de autoriteiten zijn. Voor deze specifieke situatie is het niet nodig het CGO opnieuw te laten uitvoeren in Nederland.

 

 

U kunt in dit verzoek meerdere rassen tegelijk aanmelden

Gebruik hiervoor het aanmeldformulier van de Raad voor plantenrassen. Onder punt 6 kunt u, voor deze uitzondering, meerdere rassen tegelijk vermelden. Let op: het tarief geldt per ras.

 

Wat kost een regulier overnameverzoek?

Omdat het om een regulier overnameverzoek gaat, gelden de tarieven per 1 januari 2020:

 

Groentegewassen

  • Aanvraagtarief € 240 (online) of € 410 (papier of PDF)
  • Overname DUS-rapport VK € 240 (of het tarief dat het VK de Raad voor plantenrassen hiervoor in rekening brengt).

 

Landbouwgewassen

  • Aanvraagtarief € 360 (online) of € 550 (papier of PDF)
  • Overname DUS-rapport VK € 240 (of het tarief dat het VK de Raad voor plantenrassen hiervoor in rekening brengt).
  • Deze tarieven gelden voor zowel groente- als landbouwgewassen voor de procedure zoals hierboven beschreven.

 

Wanneer vindt de aanmelding plaats?

Voor rassen die nu nog in onderzoek zijn voor toelating in het VK en waarvan wordt verwacht dat deze onderzoeken vóór 31 december 2020 zijn afgerond, kunt u een vooraankondiging doen. De daadwerkelijke aanmelding vindt plaats nadat het ras in de VK is toegelaten.

 

De Raad probeert de rassen waarvan afronding in 2020 wordt verwacht, zo snel mogelijk te behandelen. Hoe het Brexit-dossier zich verder ontwikkelt, is zeer onvoorspelbaar. Dit bericht is gebaseerd op wat wij nu weten.

 

Wilt u meer weten over een overnameverzoek of het doen van een vooraankondiging?

Neemt u dan gerust contact op met de Raad voor plantenrassen via teamsupport@rasraad.nl.

 

Namens de raad voor plantenrassen,

 

Mr. C.J.A. Groenewoud

 

Heeft u andere vragen?

 

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

 

of bellen: +31 (0)71 332 6137

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina