Veranderingen in de classificaties van diverse groentegewassen in de EU-common catalogue

28 mei 2020

In juli 2019 is de EU uitvoeringsrichtlijn 2019/990 van kracht geworden. Kortweg komt dit hier op neer dat diverse common names van gewassen en gewasgroepen zijn gewijzigd, toegevoegd of juist vervallen. In een aantal gevallen leidt dit tot wijzigingen van de indeling van rassen in gewasgroepen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de registratievereisten. De gedetailleerde wijzigingen die voortvloeien uit deze uitvoeringsrichtlijn moeten uiterlijk 30 juni 2020 zijn doorgevoerd en gepubliceerd zijn door de lidstaten. Deze wijzigingen treden in werking per 1 juli 2020.

 

Hieronder vragen wij uw aandacht voor een aantal belangrijke veranderingen in de common catalogue. Tevens heeft de Raad voor plantenrassen twee verzoeken aan u, waarvan één dringend is. Uw antwoord op dit dringende verzoek zien we graag tegemoet uiterlijk 15 juni.

 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen en verzoeken.

1) Brassica oleracea: in de nieuwe situatie is sprake van een negental groepen, waarbij de volgende wijziging is aangebracht. Er is nu onder meer sprake van:

  • Sluitkoolgroep (rodekool en wittekool)
  • Palmkoolgroep *)
  • Tronchudagroep *)

 

*) rassen in de laatste twee gewasgroepen zijn dus nu registratieplichtig geworden. Als u materiaal wilt verhandelen van deze gewassen binnen Europa is registratie in één van de EU-lidstaten nodig.

De verdere groepsindeling voor Brassica oleracea is ongewijzigd gebleven.

 

De Raad voor plantenrassen heeft de veranderingen in koolrassen die in of vanuit Nederland worden verhandeld, al eind 2019 aan de EU-commissie genotificeerd:

  1. Vrijwel alle rassen die eerder in de EU common catalogue waren geregistreerd als ‘Boerenkool’, blijven gewoon in deze Boerenkoolgroep. Er is één ras verplaatst naar de Palmkoolgroep. Dit wordt met het betreffende bedrijf kortgesloten.
  2. Alle rassen die op dit moment in de lijst staan onder de Wittekoolgroep of onder de Rodekoolgroep behoren in de nieuwe situatie tot de Sluitkoolgroep (Capitatagroep).
  3. In 2018 heeft Nederland rassen van het Tronchuda-type geschrapt uit het Nederlands Rassenregister. Het betreft drie rassen die tot 2018 in het Nederlands Rassenregister vermeld stonden als Wittekool. Nu de Tronchudagroep is toegevoegd aan de EU common catalogue moeten deze drie rassen opnieuw geregistreerd worden, maar dan onder de Tronchudagroep. Dit is door Raad voor plantenrassen aan de EU-commissie gemeld en wordt met het betrokken bedrijf kortgesloten.

 

Dringend verzoek: indien u op dit moment niet-geregistreerde rassen verhandelt die in de nieuwe situatie wél geregistreerd moeten worden onder de Palmkoolgroep of onder de Tronchudagroep, dan horen wij dat graag van u, uiterlijk op 15 juni. Wij zorgen er dan voor dat deze rassen voor uw bedrijf worden opgenomen in het Nederlands Rassenregister en in de EU common catalogue. NB: voor deze registratie is geen nieuw DUS-onderzoek vereist en hier zijn geen kosten aan verbonden. Na opname in het Nederlands Rassenregister maken de rassen deel uit van de reguliere instandhoudingscontrole door Naktuinbouw. U ontvangt dan tzt een verzoek om een instandhoudingsmonster in te leveren.

Zie het invulformulier aan het einde van dit bericht.

 

Daarnaast verzoeken wij u om nieuwe Palmkoolrassen en Tronchudarassen die u wilt gaan verhandelen binnen Europa, vanaf nu te laten registreren via de reguliere aanvraagprocedure voor toelating door de Raad voor plantenrassen.  De geldende tarieven hiervoor kunt u vinden op de tarievenlijst.

 

2) Foeniculum vulgare: Azoricum group - Knolvenkel

Vrijwel alle rassen die nu in de lijst staan als Venkel behoren in de nieuwe situatie tot de Azoricumgroep (Knolvenkel), maar er zijn een paar uitzonderingen. Drie rassen behoren niet tot de Azoricumgroep en moeten om die reden geschrapt worden uit het Nederlands Rassenregister en uit de EU common catalogue. Dit is door de Raad aan de EU-commissie gemeld en zal met het betrokken bedrijf worden kortgesloten. Vanaf nu zijn venkelrassen die geen knolvenkel zijn niet meer registratieplichtig. Nieuwe rassen van bijvoorbeeld het type bladvenkel hoeft u nu dus niet meer aan te melden voor toelating.

 

3) Vrijwel alle rassen die nu in de lijst staan als Peterselie behoren in de nieuwe situatie tot de Bladpeterseliegroep. Er zijn een paar uitzonderingen: een viertal rassen behoort in de nieuwe situatie tot de Wortelpeterseliegroep. Dit is aan de EU-commissie gemeld en zal met de betrokken bedrijven worden kortgesloten. Zowel Wortelpeterselie als Bladpeterselie blijven registratieplichtig.

 

Wij zien uw reactie op het dringende verzoek over bestaande Tronchudarassen en Palmkoolrassen graag uiterlijk 15 juni  tegemoet.

Dit kan door het downloaden van dit invulformulier.

Graag ingevuld terugsturen aan teamsupport@rasraad.nl

 

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?

Neemt u dan contact op met Team Support via teamsupport@rasraad.nl.

 

 

Mr. C.J.A. Groenewoud – Secretaris Raad voor plantenrassen

Bekijk volgend bericht

Bekijk vorige bericht


Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina