Raad voor plantenrassen

Het verlenen van kwekersrecht en het toelaten van plantenrassen

De Raad voor plantenrassen is ingesteld bij de ‘Zaaizaad- en plantgoedwet 2005’, welke wet uitvoering geeft aan internationale verplichtingen op het gebied van de verlening van intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot plantenrassen (kwekersrecht), de toelating van plantenrassen en de verhandeling van teeltmateriaal. De belangrijkste taken en bevoegdheden die de Raad voor plantenrassen ingevolge de wet heeft zijn: lees meer over de Raad...

Nieuwsoverzicht
01-05:

Wijziging contactgegevens aanvragen kwekersrecht en toelating in Nederland

Uw aanvragen voor Nederlands kwekersrecht en/of toelating dient u in bij de Raad voor plantenrassen. Ook voor vragen over de procedure, tarieven, inlevereisen en benodigde formulieren voor het...

lees verder
24-04:

Presentaties Brexit themamiddag 20 april j.l.

Vrijdag 20 april jl. vond de themamiddag “Gevolgen Brexit voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal” plaats. De themamiddag werd goed bezocht (ca. 140 bezoekers) en er waren na afloop positieve...

lees verder
Ga naar nieuwsoverzicht
Kwekersrecht en Toelating