Raad voor plantenrassen

Het verlenen van kwekersrecht en het toelaten van plantenrassen

De Raad voor plantenrassen is ingesteld bij de ‘Zaaizaad- en plantgoedwet 2005’, welke wet uitvoering geeft aan internationale verplichtingen op het gebied van de verlening van intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot plantenrassen (kwekersrecht), de toelating van plantenrassen en de verhandeling van teeltmateriaal. De belangrijkste taken en bevoegdheden die de Raad voor plantenrassen ingevolge de wet heeft zijn: lees meer over de Raad...

Nieuwsoverzicht
28-12:

Overzicht ingediende aanvragen Herregistratie

Onder de button Herregistratie is het onderdeel "Ingediende aanvragen" toegevoegd.
Hier vindt u een overzicht van alle ingediende aanvragen voor herregistratie.
U kunt per ras terug vinden door welk...

lees verder
27-12:

Tarieven 2022

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft de tarieven voor 2022 vastgesteld.
Per 1 januari 2022 zijn deze tarieven van kracht.

lees verder
Ga naar nieuwsoverzicht
Kwekersrecht en Toelating