Raad voor plantenrassen

Het verlenen van kwekersrecht en het toelaten van plantenrassen

De Raad voor plantenrassen is ingesteld bij de ‘Zaaizaad- en plantgoedwet 2005’, welke wet uitvoering geeft aan internationale verplichtingen op het gebied van de verlening van intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot plantenrassen (kwekersrecht), de toelating van plantenrassen en de verhandeling van teeltmateriaal. De belangrijkste taken en bevoegdheden die de Raad voor plantenrassen ingevolge de wet heeft zijn: lees meer over de Raad...

Nieuwsoverzicht
28-05:

Veranderingen in de classificaties van diverse groentegewassen in de EU-common catalogue

In juli 2019 is de EU uitvoeringsrichtlijn 2019/990 van kracht geworden. Kortweg komt dit hier op neer dat diverse common names van gewassen en gewasgroepen zijn gewijzigd, toegevoegd of juist...

lees verder
28-05:

Wijziging inlevereisen asperge (vegetatief vermeerderd)

De inlevereisen voor het DUS-onderzoek voor het gewas asperge zijn aangepast. De inzendperiode voor het identiteitsmateriaal is aangepast naar 15-31 mei.

lees verder
28-05:

Mededelingen

Vanaf heden zullen de brieven over besluiten en beschikkingen van de Raad uitsluitend via de mail verzonden worden naar de aanvrager en/of gemachtigde. Het gaat hierbij om:

  • alle officiële...
lees verder
Ga naar nieuwsoverzicht
Kwekersrecht en Toelating