Raad voor plantenrassen

Het verlenen van kwekersrecht en het toelaten van plantenrassen

De Raad voor plantenrassen is ingesteld bij de ‘Zaaizaad- en plantgoedwet 2005’, welke wet uitvoering geeft aan internationale verplichtingen op het gebied van de verlening van intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot plantenrassen (kwekersrecht), de toelating van plantenrassen en de verhandeling van teeltmateriaal. De belangrijkste taken en bevoegdheden die de Raad voor plantenrassen ingevolge de wet heeft zijn: lees meer over de Raad...

Nieuwsoverzicht
09-09:

Methodiekenonderzoek 2022 Raad voor plantenrassen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten grondslag...

lees verder
30-08:

Agenda aanvragersoverleg 2021

Op donderdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur wordt het aanvragersoverleg gehouden. Gezien de huidige stand van zaken rond Corona zal het overleg plaatsvinden via MS Teams. 

 

Onderwerpen ter...

lees verder
Ga naar nieuwsoverzicht
Kwekersrecht en Toelating