Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Aanvraag indienen

Waar aanvragen 

Nationaal kwekersrecht en/of toelating kan worden aangevraagd bij de Raad voor plantenrassen. Team Support, dat deel uitmaakt van Naktuinbouw Rassenonderzoek, verzorgt de administratie van deze aanvragen.

Voor alle rassen van fruitgewassen die onder de richtlijn fruitgewassen vallen geldt dat deze voor 1 oktober 2014 moeten zijn opgenomen in het Nederlands Rassenregister. Niet opgenomen rassen mogen na die datum niet in het handelsverkeer worden gebracht. Meer over het Nationaal Rassenregister fruitgewassen.

Aanvragen voor communautair kwekersrecht kunnen gedaan worden bij het CPVO in Angers (F).

Wie kan aanvragen

Personen en rechtspersonen uit EU-lidstaten kunnen zonder meer nationaal kwekersrecht of toelating tot de Nederlandse rassenverkeerslijst aanvragen.
Een aanvrager van nationaal kwekersrecht uit een niet-EU-lidstaat heeft een gemachtigde in Nederland nodig.
Een aanvrager van toelating tot de rassenverkeerslijst uit een niet EU-Lidstaat heeft een gemachtigde in de EU nodig.

Hoe aanvragen

Er is een algemeen aanvraagformulier met een toelichting en voor diverse gewassen een technisch beschrijvingsblad.

Gaat het om een genetisch gemodificeerd (gmo-)ras? Voeg dan een verklaring bij het aanvraagformulier dat het ras geen risico vormt voor het milieu of dat het ras toestemming heeft voor beperkte toepassing.
 

Het toevoegen van een foto is verplicht.

De voorgestelde rasbenaming kunt u invullen op het aanvraagformulier. Wilt u tijdens het onderzoek een voorgestelde rasbenaming indienen, dan kunt u dit op het naamsvoorstelformulier invullen.

Behandeling aanvraag

Team Support gaat de aanvraag behandelen zodra het ondertekende aanvraagformulier, het technische beschrijvingsblad en aanvullende documenten volledig ingevuld binnen zijn en de aanvraagkosten zijn betaald. Op het moment dat formulieren en betalingen zijn ontvangen, is de aanvraag geaccepteerd. De aanvrager krijgt hiervan een bevestiging, met het aanvraagnummer. De datum waarop de aanvraag is geaccepteerd bepaalt de prioriteit ten opzichte van andere aanvragen.

Voor onderzoek in de eerstvolgende groeicyclus moet de aanvraag geaccepteerd zijn vóór de sluitingsdatum.
De aanvrager ontvangt instructies voor het identiteitsmonster waarop Naktuinbouw het onderzoek baseert. Aangezien er vaak weinig tijd zit tussen de acceptatie en de uiterste inzenddatum van het monster, is het aan te raden zelf op de website de uiterste inzenddatum in de gaten te houden. Naktuinbouw start na de ontvangst van het monster met het administratief onderzoek en het technisch DUS-onderzoek.

 
Publicatie aanvraag

De Raad voor plantenrassen publiceert de aanvraag Nederlands kwekersrecht in de Gazette, het elektronische bulletin van de raad.