Procedure landbouwgewassen incl. CGO

Wilt u een online aanvragen indienen? Klik dan op onderstaande button.

Online aanvragen

Indienen van een aanvraag

Eén van de taken van de Raad voor plantenrassen is het toelaten van rassen en het verlenen van nationaal kwekersrecht. Deze aanvragen kunnen per e-mail en via een online module worden ingediend. Een aanvraag bestaat uit een administratief en een DUS-onderzoek.

Administratief onderzoek

Het administratief onderzoek bestaat uit het controleren van onderstaande gegevens. Deze gegevens kunt u indienen bij de Raad voor plantenrassen, team support. Het gaat om:

  • Aanvraagformulier
  • Technische beschrijvingsblad
  • Foto (niet verplicht)
  • Naamsvoorstel
  • Informatie over de nieuwheid van het ras (alleen van belang bij aanvraag van kwekersrecht)

DUS–onderzoek: onderzoek naar Distinctness, Uniformity and Stability

Naktuinbouw voert het DUS-onderzoek uit. Met dit onderzoek wordt gekeken of het betreffende ras  onderscheidbaar, uniform en bestendig is. Meer informatie over het DUS-onderzoek kunt u vinden op de website van Naktuinbouw.

CGO-onderzoek

De afkorting CGO staat voor Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek. Hierbij wordt de landbouwkundige waarde van het ras bepaald. Dit onderzoek is nodig om toelating tot de nationale rassenverkeerslijst te krijgen voor rassen van landbouwgewassen. De Raad voor plantenrassen is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit (wettelijk) CGO. 

Voor CGO onderzoek moet naast het aanvraagformulier en TQ voor toelating ook het aanvraagformulier en TQ voor CGO onderzoek ingevuld worden.

Meer informatie over CGO 

Verlenen kwekersrecht en/of toelating

Als het ras aan de DUS eisen voldoet maakt Naktuinbouw een positief eindrapport op, inclusief de rasbeschrijving. De Raad voor plantenrassen verstuurt het eindrapport met rasbeschrijving samen met een akkoordformulier naar de aanvrager. Als de aanvrager akkoord gaat met het eindrapport en rasbeschrijving kan de toelating en/of nationaal kwekersrecht verleend worden door de Raad.

Aanmelden Hennepras

Omdat Hennep voor meerdere doeleinden wordt gebruikt is voor de aanmelding een afzonderlijk schema gemaakt, inclusief een rubriek veel gestelde vragen. Meer informatie over CGO en het aanmelden van Hennep vindt u onderaan deze pagina.