Aanvraag indienen

Waar aanvragen

Nationaal kwekersrecht en/of toelating tot de rassenverkeerslijst kunnen worden aangevraagd bij de Raad voor plantenrassen. Team Support, dat deel uitmaakt van Naktuinbouw Rassenonderzoek, verzorgt de administratie van deze aanvragen.

Aanvragen voor communautair kwekersrecht kunnen gedaan worden bij het CPVO in Angers (F).

 

Wie kan aanvragen

Personen en rechtspersonen uit EU-lidstaten kunnen zonder meer nationaal kwekersrecht of toelating tot de Nederlandse rassenverkeerslijst aanvragen.
Een aanvrager van nationaal kwekersrecht uit een niet-EU-lidstaat heeft een gemachtigde in Nederland nodig.
Een aanvrager van toelating tot de rassenverkeerslijst uit een niet EU-Lidstaat heeft een gemachtigde in de EU nodig.

 

Hoe aanvragen

Er is een algemeen aanvraagformulier met een toelichting en voor elk gewas apart een technisch beschrijvingsblad.

Gaat het om een gecombineerde aanvraag voor Nationaal kwekersrecht en voor toelating tot de rassenverkeerslijst? Geef dat direct bij de aanvraag aan. Bij een directe combinatie zijn de administratiekosten lager dan wanneer de aanvragen later pas gecombineerd worden.
 

Gaat het om een genetisch gemodificeerd (gmo-)ras? Voeg dan een verklaring bij het aanvraagformulier dat het ras geen risico vormt voor het milieu of dat het ras toestemming heeft voor beperkte toepassing.
 

Voeg een foto toe als in het technisch beschrijvingsblad staat vermeld dat een foto gewenst is.
 

Komt er voor toelating tot het verkeer een bedrijfsproef  in plaats van een proef bij Naktuinbouw? Geef dat op het aanvraagformulier aan.
Wilt u twee proeven laten uitvoeren in één jaar? Geef dat op het aanvraagformulier aan.
 

De voorgestelde rasbenaming moet op het naamsvoorstelformulier worden ingevuld.

 

Behandeling aanvraag

Team Support gaat de aanvraag behandelen zodra het ondertekende aanvraagformulier, het technische beschrijvingsblad en aanvullende documenten volledig ingevuld binnen zijn en de aanvraagkosten zijn betaald. Op het moment dat formulieren en betalingen zijn ontvangen, is de aanvraag geaccepteerd. De aanvrager krijgt hiervan een bevestiging, met het aanvraagnummer. De datum waarop de aanvraag is geaccepteerd, bepaalt de prioriteit ten opzichte van andere aanvragen. Voor onderzoek in de eerstvolgende groeicyclus moet de aanvraag geaccepteerd zijn vóór de sluitingsdatum.
De aanvrager ontvangt instructies voor het identiteitsmonster waarop Naktuinbouw het onderzoek baseert. Aangezien er vaak weinig tijd zit tussen de acceptatie en de uiterste inzenddatum voor het monster, is het aan te raden zelf op de website de uiterste inzenddatum voor het monster in de gaten te houden. Naktuinbouw start na de ontvangst van het monster met het administratief onderzoek en het technisch DUS-onderzoek.

 

Publicatie aanvraag

De Raad voor plantenrassen publiceert de aanvraag in de Gazette, het elektronische bulletin van de Raad voor plantenrassen.