Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

DUS-onderzoek

Voordat een ras kwekersrecht krijgt, is technisch DUS-onderzoek nodig. Hiernaast vindt administratief onderzoek plaats.
 

DUS-onderzoek

Naktuinbouw stelt in het technisch DUS-onderzoek vast of het nieuwe ras zich onderscheidt van alle reeds bestaande rassen binnen het betreffende gewas (Distinct), of het ras uniform is (Uniform) en of het ras bestendig blijft tijdens de vermeerdering (Stable). Naktuinbouw onderzoekt in veld– en kasproeven individuele planten van het ras en van vergelijkingsrassen. Voor het bepalen van het onderscheid maakt Naktuinbouw gebruik van commissies van deskundigen, ook wel gewascommissies of walking reference collections genoemd. Naktuinbouw onderzoekt zowel aanvragen Nederlands kwekersrecht (voor de Raad voor plantenrassen) als aanvragen Europees kwekersrecht (voor het CPVO).

In verband met bilaterale afspraken vindt niet voor alle gewassen het technisch DUS-onderzoek in Nederland plaats. In een aparte tabel vindt u het overzicht van de bilaterale afspraken. 
 

Monster tijdig en goed

Het is belangrijk dat een monster van het nieuwe ras op tijd, voor het begin van een nieuw seizoen, wordt ingeleverd. Voor ieder gewas is er een uiterste inzenddatum of een inzendperiode.
Het monster moet voldoen aan een aantal eisen, zoals de aard van het materiaal, de hoeveelheid en de gezondheid.
Let op: al voert Naktuinbouw het technisch DUS-onderzoek uit voor Communautaire aanvragen, toch kunnen de sluitingsdata en eisen aan monsters van het CPVO afwijken van de hier genoemde (al is dat niet de bedoeling). Op de website van het CPVO vindt u de inlevereisen voor aanvragen communautair kwekersrecht in de S2-publicatie.
Als het identiteitsmonster niet op tijd is ingeleverd of niet voldoet aan de eisen, trekt de Raad de aanvraag van rechtswege in. 

 

Nieuw kenmerk, snel melden

Naktuinbouw onderzoekt volgens CPVO-protocollen (Communautair Bureau voor plantenrassen), UPOV-richtlijnen (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) of nationale protocollen.
Hangt het onderscheid van het nieuwe ras af van een kenmerk dat niet in een van deze protocollen is opgenomen? Meld dat dan al bij de aanvraag. Doorgaans moet namelijk in een aparte procedure toestemming verkregen worden om zo’n nieuw kenmerk te gebruiken. Dat kost tijd en kan de kwekersrechtverlening vertragen.

 

Tijdens het onderzoek

Technisch DUS-onderzoek neemt in het algemeen één groeicyclus in beslag. Een groeicyclus is de duur van het onderzoek waarin alle kenmerken kunnen worden waargenomen die nodig zijn voor het DUS-onderzoek. De eindrapportage volgt dan na de eerste groeicyclus. Zijn er problemen of onduidelijkheden, dan is soms een extra groeicyclus nodig. De aanvrager ontvangt dan een tussenrapportage met de stand van zaken en de plannen voor de volgende groeicyclus. Voor elke groeicyclus zijn onderzoekskosten verschuldigd.
Naktuinbouw nodigt de aanvrager uit om de proef te komen bezoeken.

 

Afronding van het onderzoek

Als het ras aan de DUS-eisen voldoet, maakt Naktuinbouw een rapport op, inclusief de rasbeschrijving.
Dit concept-rapport gaat naar de aanvrager, met het verzoek om ermee akkoord te gaan. Indien nodig kunnen nog wijzigingen worden aangebracht in het rapport. Daarna biedt Naktuinbouw het rapport, ter besluitvorming aan de Raad voor plantenrassen aan.