Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6137

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

Kosten kwekersrecht

Aan het aanvragen van Nederlands of Europees kwekersrecht voor rassen van sier- en boomkwekerijgewassen zijn kosten verbonden. Bij siergewassen wordt vaak Europees kwekersrecht aangevraagd, de kosten hiervan vindt u op de website van het CPVO.

 • Aanvraagkosten

  De kosten van een aanvraag Nederlands kwekersrecht vindt u in de tarievenlijst. Dit tarief dekt de administratieve kosten. Het bedrag moet overgemaakt worden op rekeningnummer IBAN NL82 RABO 0300017057 t.n.v. de Raad voor plantenrassen, onder vermelding van het gewas en de voorlopige aanduiding van het ras.
  Het is mogelijk een depot te maken voor de aanvraagkosten, zodat een aanvraag altijd direct in behandeling kan worden genomen. Neem voor het aanvragen van een depot contact op met Bas Rozemeijer van de afdeling Financiën van Naktuinbouw.

 • Onderzoekskosten

  De kosten van het DUS-onderzoek variëren per gewasgroep en staan in de tarievenlijst. De vermelde bedragen gelden per groeicyclus. Formeel moeten de onderzoekskosten voor de eerste groeicyclus betaald worden vóór de aanvraag in behandeling genomen kan worden. In de praktijk schiet Naktuinbouw de onderzoekskosten voor, tot een periode van 30 dagen na factuurdatum van de onderzoeksnota.

  DUS-onderzoek door andere onderzoeksstations

  Voor een aantal gewassen is met andere lidstaten een bilaterale overeenkomst afgesloten.

  Dit betekent dat voor de nationale aanvragen in deze gewassen (b.v. mais, chrysant, narcis en fruit) het volledige DUS-onderzoek wordt uitgevoerd door een ander geaccrediteerd onderzoeksstation.

  Na afronding van het DUS-onderzoek wordt een DUS-rapport gestuurd door het uitvoerende onderzoeksstation. Voor deze uitbestede, volledige DUS-onderzoeken worden de onderzoekskosten van de betreffende onderzoeksstation in rekening gebracht bij de aanvrager.

  In een aparte tabel vindt u het overzicht van de bilaterale afspraken.

   

  De onderzoekskosten kunnen beïnvloed worden door:

  Onderzoek buiten Nederland
  Overname van een rapport
  Intrekking door de aanvrager
  Intrekking van rechtswege

  Herhaling van de aanvraag

  Onderzoek buiten Nederland

  Voor enkele gewassen vindt het technisch DUS-onderzoek plaats in het buitenland. Chrysanten in Engeland is een voorbeeld van zo’n bilaterale samenwerking. De onderzoekskosten zijn de kosten die gelden in het betreffende land.

  Overname rapport
  Als voor een ras al eerder een kwekersrechtaanvraag in het buitenland is ingediend, baseert de Raad voor plantenrassen (onder bepaalde voorwaarden) haar beslissing op het DUS-onderzoek aan die eerdere aanvraag. De Raad neemt het buitenlandse rapport over. Het onderzoek moet hebben plaatsgevonden in een UPOV-land waar voldoende onderzoeksexpertise is. De kosten van overname van een rapport kunt u vinden in de tarievenlijst.

  Intrekking door de aanvrager
  Als de aanvrager de aanvraag voor Nederlands kwekersrecht intrekt voor de start van het technisch DUS-onderzoek crediteert Naktuinbouw de onderzoekskosten (niet de aanvraagkosten). Als de intrekking plaatsvindt voor de start van de tweede (of volgende) groeicyclus, crediteert Naktuinbouw de onderzoekskosten daarvoor (als deze inmiddels betaald zijn).

  Intrekking van rechtswege

  Artikel 20, derde lid, van het ‘Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen’ bepaalt:

  “Indien na afloop van de door de Raad gestelde termijn het voor het onderzoek bestemde materiaal niet ter beschikking is gesteld, wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken.”

   

  Dus: als het identiteitsmonster NIET voor de uiterste inleveringsdatum wordt geleverd, is de aanvraag van rechtswege ingetrokken.

  De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen, maar is dan opnieuw het aanvraagtarief verschuldigd.

   

  Herhaling van de aanvraag

  Artikel 17, derde lid van de ‘Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen’ houdt rekening met een identiteitsmonster, dat WEL op tijd is ingeleverd, maar ondeugdelijk was (bijvoorbeeld transportschade, als er sprake is van overmacht) om het onderzoek ermee uit te voeren. In die situatie kan de aanvrager, onder verwijzing naar de mislukte aanvraag, een nieuwe aanvraag doen (dus wel een nieuw aanvraagnummer en een nieuwe aanvraagdatum), maar hoeft voor de nieuwe aanvraag niet opnieuw het aanvraagtarief te betalen.

 • Vermelding in het Nederlands Rassenregister

  De vermelding van het kwekersrecht in het Nederlands Rassenregister is kosteloos. Voor de handhaving van het kwekersrecht heft de Raad geen jaarcijnzen.