Subnavigatie

Heeft u vragen?

Vragen bij het aanvragen van kwekersrecht of toelating? U kunt ons e-mailen: teamsupport@rasraad.nl

of bellen: +31 (0)71 332 6121

    

Raad voor plantenrassen

Bezoekadres: 

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen

 

Postadres:

Postbus 14, 2370 AA Roelofarendsveen

 

Bankgegevens: IBAN: NL82RABO0300017057

Ga naar de contactpagina

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft de tarieven voor 2023 vastgesteld.
Hieronder staan de tarieven voor 2022 en 2023, voor een aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating tot de rassenverkeerslijst van de sectoren landbouw, groente- sier- en boomkwekerij.

Over de aanvraagkosten is géén BTW verschuldigd. Over alle andere tarieven wordt 21% BTW in rekening gebracht.
De betreffende onderzoekskosten zijn per onderzoeksjaar vermeld.

Groentegewassen ten behoeve van het DUS-onderzoek 2022 2023
Groente, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. € 253,- € 263,-
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 450,- € 490,-
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 64,- € 67,-
Groente, aanvullende aanvraag toelating € 64,- € 67,-
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt* € 2130,- € 2237,-
Groente, onderzoekskosten, kasteelt* € 2863,- € 3006,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt € 877,- € 921,-
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt € 357,- € 375,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt € 2863,- € 3006,-
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt € 2130,- € 2237,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf € 103,- € 108,-
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw € 256,- € 269,-
* Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
Aanvraag voor toelating van een instandhoudingsras (landras of amateurras) 2022 2023
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) € 103,- € 108,-
Groente, onderzoekskosten vollegrond* € 246,- € 258,-
Groente, onderzoekskosten kas* € 383,- € 402,-
* Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
Landbouwgewassen ten behoeve van het DUS-onderzoek 2022 2023
Landbouw, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. € 380,- € 390,-
Landbouw, aanvraag toelating ** € 604,- € 654,-
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht ** € 604,- € 654,-
Landbouw, aanvraag kwekersrecht € 450,- € 490,-
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 64,- € 67,-
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating ** € 174,- € 183,-
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief en zaadvermeerderd)*** € 2100,- € 2205,-*
Landbouw, onderzoekskosten, grassen*** € 2287,- € 2401,-*
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet*** € 1681,- € 1765,-*
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt)*** € 2256,- € 2369,-*
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep)*** € 2223,- € 2334,-*
Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1*** € 1747,- € 1834,-*
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2*** € 2797,- € 2937,-
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3*** € 3897,- € 4092,-
*Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.
*** Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
Aanvraag voor toelating van een instandhoudingsras (landras of amateurras) 2022 2023
Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) € 103,- € 108,-
Landbouw, onderzoekskosten aardappel* € 470,- € 494,-
Landbouw, onderzoekskosten granen* € 296,- € 311,-
* Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
Sier-, fruit- en boomkwekerij ten behoeve van het DUS-onderzoek 2022 2023
Sier- en boomkwekerij, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. € 253,- € 263,-
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht € 450,- € 490,-
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas** € 2737,- € 2874,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt buiten** € 2240,- € 2352,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas** € 2232,- € 2344,-*
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten** € 1942,- € 2039,-*
*Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerij gewas wordt uitbesteed, brengt de Raad voor plantenrassen in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
** Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating € 450,- € 490,-
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht € 64,- € 67,-
Fruit, aanvullende aanvraag toelating € 64,- € 67,-
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras € 293,- € 308,-
Overname rapport 2022 2023
Overname van een rapport € 320,-* € 320,-*
Intrekking aanvraag voor overname van een rapport Creditering** Creditering**
* De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.
** Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking
Overige tarieven 2022 2023
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht € 55,- € 58,-
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras € 10,- € 10,-
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras € 10,- € 10,-
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief € 10,- € 10,-
Pandakten, inschrijving € 25,- € 25,-
Akte van overdracht, inschrijving € 25,- € 25,-
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal € 25,- € 25,-
Licentie, inschrijving € 25,- € 25,-
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister € 23,- € 24,-
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag € 23,- € 24,-
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is € 23,- € 24,-
Legalisatie, handelingskosten € 23,-* € 24,-*
* Plus doorberekening van de kosten die de Raad voor plantenrassen in rekening gebracht krijgt.
Inwinnen inlichtingen over de instandhouding en herregistratie
Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden. € 140,- € 147,-
Tarief voor de verlenging van de toelating (Herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar € 224,- € 235,-
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) voor een periode van 10 jaar van een instandhoudingsras of van een voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras € 103,- € 108,-