Subnavigatie

Contact for information?

Do you have a question when applying for Plant Breeders’ Rights or registration? Please contact us at teamsupport@rasraad.nl or

Telephone number:

+31 (0)71 332 6121

You can also go to the contactpage (click here)

 

Board for Plant Varieties

Visiting address:

Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen, The Netherlands

 

Postal address:

P.O. Box 14, 2370 AA Roelofarendsveen, The Netherlands

 

Bankaccount: IBAN: NL82RABO0300017057

Interne naamstoetsing

Wijziging  van de toelichting bij de richtsnoeren voor het toetsen van rasbenamingen van nationale aanvragen voor toelating/kwekersrechtverlening

 

Voor het toetsen van rasbenamingen voor ingediende aanvragen voor toelating en/of nationaal kwekersrecht wordt Verordening (EG) Nr.  2100/94, artikel 63 gevolgd in combinatie met de door het CPVO uitgebrachte richtsnoeren met betrekking tot rasbenamingen.

In de Gazette van de Raad voor plantenrassen van 19 februari jl. kondigden wij al aan dat de 'explanatory notes' door het CPVO aangepast zijn en gepubliceerd zijn op hun website
-> artikel ‘Rasbenamingen’ en ‘Instructies'.

 

De Raad voor plantenrassen heeft,  in afstemming met Naktuinbouw, besloten deze nieuw vastgestelde toelichting bij de richtsnoeren aan te nemen voor het toetsen van rasbenamingen voor ingediende nationale aanvragen. Hiermee hanteren wij dezelfde uitgangspunten als het CPVO. Dat geeft ons inziens enerzijds duidelijkheid en uniformiteit in het toetsen, anderzijds zorgt dat ervoor dat bij een latere aanvraag voor Europees kwekersrecht het destijds ingediende naamsvoorstel voor de nationale aanvraag niet alsnog op bezwaren stuit bij het CPVO.

 

Overigens zijn wij van mening dat de nieuwe versie van de 'explanatory notes' zorgt voor verduidelijking voor het toepassen van de naamgevingsregels door de vermelding van de extra voorbeelden. In de bijlage vindt u de nieuwe versie van de explanatory notes.

 

Toepassing van het naamgevingbeleid in de praktijk

In de praktijk zal het  ingediende naamsvoorstel getoetst worden  aan de nieuwe versie van de explanatory notes van het CPVO. Als het naamsvoorstel acceptabel is ten opzichte van de explanatory notes, zal  het naamsvoorstel  worden voorgelegd aan het CPVO ter toetsing met behulp van de CPVO Variety Finder.

 

Hieruit komt:

1. Het ingediende naamsvoorstel is acceptabel bevonden.

De rasbenaming wordt verwerkt bij de nationale aanvraag en gepubliceerd in de Gazette. Derden kunnen alsnog bezwaar maken op de gepubliceerde rasbenaming. Drie maanden na publicatie van het naamsvoorstel kan de rasbenaming vastgesteld worden mits geen bezwaar werd ontvangen van derden. Na ontvangst van een naamsbezwaar van derden wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het ontvangen naamsbezwaar en indien gegrond alsnog om een nieuw naamsvoorstel gevraagd.

 

2. Het ingediende naamsvoorstel is niet acceptabel bevonden door het CPVO. Als de Raad voor plantenrassen het eens is met de zienswijze van het CPVO, wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het gevonden bezwaar en om een nieuw naamsvoorstel gevraagd.

 

In het geval van verschil van inzicht hierover tussen CPVO en Raad voor plantenrassen, zal de Raad voor plantenrassen in discussie gaan met het CPVO met het doel tot een oplossing te komen. Mocht het niet lukken om het CPVO te overtuigen van onze zienswijze, dan hanteren wij uiteindelijk de zienswijze van het CPVO. De aanvrager wordt dan alsnog op de hoogte gebracht van het gevonden bezwaar en om een nieuw naamsvoorstel gevraagd.

 

Wij verwachten dat wij met deze werkwijze situaties voorkomen waarbij er voor een nationale aanvraag een naamsvoorstel is goedgekeurd maar voor de evt. later ingediende aanvraag voor Europees kwekersrecht er alsnog op een naamsbezwaar wordt gestuit. Ook bij een evt. opname van het ras in de EU-rassenverkeerslijst denken wij hiermee onwenselijke situaties rond naamgeving te voorkomen.

 

Het hierboven beschreven beleid van de Raad voor plantenrassen is in werking getreden op 19 februari 2013.

 

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via plantenrassen@naktuinbouw.nl.